อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด และเทือกเขาสุไหงปาดี
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 299
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
ต.สุวารี จ.นราธิวาส
 
อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด และเทือกเขาสุไหงปาดี - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส

ห่างจากจังหวัดนราธิวาสตามเส้นทางนราธิวาส-ปัตตานี ประมาณ 26 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 293.7 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และพันธุ์ไม้มีค่า สถานที่น่าสนใจในอุทยาน ได้แก่ น้ำตกปาโจ น้ำตกภูแว และน้ำตกปากอ 

นอกจากนี้ ยังมีศาลาธารทัศน์ เคยเป็นพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จประพาสจังหวัดนราธิวาส และยังมีก้อนหินแกะสลักพระปรมาภิไธย ตั้งอยู่ในบริเวณน้ำตกปาโจอีกด้วย นอกจากนี้นอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ยังมีนกและสัตว์ป่าต่าง ๆ สัตว์ป่าหายากที่เคยพบในบริเวณนี้คือ แรด ชะนีมือดำ สมเสร็จ และเลียงผา เป็นต้น และยังมีพันธุ์ไม้ที่หายาก มีราคาแพง และกำลังจะสูญพันธุ์ คือ "หวายตะค้าทอง" และ "ปาล์มบังสูรย์" (หรือลีแป) จะพบในบริเวณป่าลึกบนภูเขาสูง


รวมรูปภาพ อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด และเทือกเขาสุไหงปาดี

แผนที่แสดงที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด และเทือกเขาสุไหงปาดี