งานประเพณีสารทไทย และแข่งเรือยาวประเพณี - ข้อมูลงานเทศกาล งานประเพณี | จังหวัดนครนายก
งานประเพณีสารทไทย และแข่งเรือยาวประเพณี
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 178
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
ต.นาหินลาด จ.นครนายก
 
งานประเพณีสารทไทย และแข่งเรือยาวประเพณี - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

จัดในช่วงประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี บริเวณริมคลอง 29 บริเวณวัดทวีพูลรังสรรค์ อำเภอองครักษ์ ในงานมีการจัดแข่งขันเรือยาวประเภทต่าง ๆ การประกวดการกวนกระยาสารท การทำบุญวันสารทไทย และในตอนกลางคืนมีการแสดงมหรสพ


รวมรูปภาพ งานประเพณีสารทไทย และแข่งเรือยาวประเพณี

แผนที่แสดงที่ตั้ง งานประเพณีสารทไทย และแข่งเรือยาวประเพณี