งานวันมะปรางหวาน และของดีนครนายก - ข้อมูลงานเทศกาล งานประเพณี | จังหวัดนครนายก
งานวันมะปรางหวาน และของดีนครนายก
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 226
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
ต.สาริกา จ.นครนายก
 
งานวันมะปรางหวาน และของดีนครนายก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

จัดขึ้นช่วงเประมาณดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ของทุกปี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเผยแพร่มะปรางหวาน ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าหัตถกรรม ในงานจะมีการประกวดขบวนแห่ผลิตผลทางการเกษตร การประกวดมะปราง และพืชผลทาง การเกษตร ประกวดธิดามะปรางหวาน การแสดงของนักเรียน และการออกร้านจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ และเอกชน และการจำหน่ายสินค้าราคาถูก


รวมรูปภาพ งานวันมะปรางหวาน และของดีนครนายก

แผนที่แสดงที่ตั้ง งานวันมะปรางหวาน และของดีนครนายก