หลวงพ่อเศียรนคร – ที่เที่ยวน่าโดน | จังหวัดนครนายก
หลวงพ่อเศียรนคร
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 193
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
วัดบุญนาครักขิตาราม ต.นครนายก จ.นครนายก 26000
 
หลวงพ่อเศียรนคร - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

ประดิษฐานอยู่ ณ วัดบุญนาครักขิตาราม (วัดต่ำ) ตำบลนครนายก เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ เลื่อมใสศรัทธาของชาว จังหวัดนครนายก สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยพระร่วง ขุดพบเมื่อ พ.ศ. 2495 ณ บริเวณโรงกลั่นสุราจังหวัด นครนายก ซึ่งตั้งอยู่ใกล้วัดนางหงษ์ ตำบลท่าช้าง โดยขุดพบแต่เศียรไม่มีองค์ และได้นำไปไว้ที่โรงเรียนนายกพิทยา (ปัจจุบันยุบไปแล้ว) ต่อมาได้นำไปประดิษฐานไว้ที่วัดบุญนาครักขิตาราม มาในปี พ.ศ. 2511 นางผล รอดอุไร มีศรัทธาสร้างองค์พระและ อุโบสถถวาย จึงได้ถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "หลวงพ่อเศียรนคร" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


รวมรูปภาพ หลวงพ่อเศียรนคร

แผนที่แสดงที่ตั้ง หลวงพ่อเศียรนคร