พระพุทธฉาย หรือวัดพระฉาย – ที่เที่ยวน่าโดน | จังหวัดนครนายก
พระพุทธฉาย หรือวัดพระฉาย
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 158
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
ต.นครนายก จ.นครนายก 26000
 
พระพุทธฉาย หรือวัดพระฉาย - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

แต่เดิมชื่อว่า "วัดเขาชะโงก" เป็นภาพเขียนสี ติดอยู่กับชะโงกผาบนภูเขาเตี้ย ๆ ถัดจากเขาชะโงก ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ พรหมณี พระพุทธฉายนี้ประวัติเดิมเป็นอย่างไรไม่ปรากฏแต่เล่ากันว่าสภาพเดิม เป็นภาพพระพุทธรูปปรางต่าง ๆ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2485 กรมแผนที่ทหารบก ได้เข้าไปตั้งโรงงาน หินอ่อนที่เชิงเขานี้ และได้เขียนตามรอยพระพุทธรูป เดิมให้ชัดเจนขึ้นราษฎรบริเวณนั้นถือว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายก ทุกกลางเดือน 3 จะมีงาน นมัสการเป็นประจำทุกปี การเดินทาง สามารถนำรถยนต์เข้าไปถึงเชิงเขาได้


รวมรูปภาพ พระพุทธฉาย หรือวัดพระฉาย

แผนที่แสดงที่ตั้ง พระพุทธฉาย หรือวัดพระฉาย