งานขันโตกช้าง – ข้อมูลงานเทศกาล งานประเพณี | จังหวัดลำปาง
งานขันโตกช้าง
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
4.0 299
ราคา
ฟรี
เบอร์ติดต่อ:
088-484-3038
สถานที่ตั้ง:
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
จุดสังเกตเพิ่มเติม:
จัดในช่วง : เดือนมีนาคม มีงานแสดงช้าง การเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ การประกวดจัดซุ้มอาหารช้าง นิทรรศการตำนานช้างไทย
 
งานขันโตกช้าง - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

งานขันโตกช้าง หรือ สะโตกช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและปลูกจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย สัตว์คู่บ้านคู่เมืองและสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติ พร้อมหารายได้สมทบทุนมูลนิธิสะโตกช้างลำปางเพื่อเป็นกองทุนอาหารช้างและอนุรักษ์ช้างไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ภายในงานจะมีขบวนแห่ช้างงามตระการ สืบตำนานช้างไทย การแสดงช้าง ณ ลานแสดงช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย การเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ การประกวดจัดซุ้มอาหารช้าง นิทรรศการตำนานช้างไทย จำหน่ายสินค้าโอทอป การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกาดมั่ว รัวเมือง พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารช้างรวมรูปภาพ งานขันโตกช้าง

แผนที่แสดงที่ตั้ง งานขันโตกช้าง