ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดม่อนพญาแช่" – ข้อมูลงานเทศกาล งานประเพณี | จังหวัดลำปาง
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดม่อนพญาแช่
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
4.0 178
ราคา
ฟรี
เบอร์ติดต่อ:
054-226828
สถานที่ตั้ง:
วัดม่อนพระยาแช่ จังหวัดลำปาง
จุดสังเกตเพิ่มเติม:
จัดในช่วง : เดือนมิถุนายน เพื่อสรงน้ำพระธาตุวัดม่อนพญาแช่
 
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดม่อนพญาแช่ - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

"ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดม่อนพญาแช่" พุทธศาสนิกชนชาวลำปางกลุ่มหนึ่ง ร่วมกันเดินขึ้นดอยที่สูงชัน ข้ามขั้นบันไดถึง 585 ขึ้น เพื่อนำผ้าขึ้นไปห่มองค์พระธาตุ ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดม่อนพระยาแช่ จังหวัดลำปาง ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่อดีตกาล พร้อมทั้งได้จัดหาทุนบูรณะปฏิสังขรณ์พื้นที่โดยรอบองค์พระธาตุม่อนพระยาแช่ที่มีสภาพทรุดโทรม มีการพังทลายและทรุดตัวของภูเขา ซึ่งอาจเป็นเหตุให้องค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองลำปาง เกิดความเสียหาย การบูรณปฏิสังขรณ์ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เนื่องจากพระธาตุอยู่บนภูเขาสูง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้นมัสการ บริเวณโดยรอบมีบรรยากาศสงบร่มรื่นแบบธรรมชาติ เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ มีพระเจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดลำปางได้อย่างชัดเจน ทางวัดได้พัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและร่วมกับสำนักงานป่าไม้เขตลำปางจัดให้เป็น วนอุทยานม่อนพญาแช่รวมรูปภาพ ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดม่อนพญาแช่

แผนที่แสดงที่ตั้ง ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดม่อนพญาแช่