ประเพณี “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง" – ข้อมูลงานเทศกาล งานประเพณี | จังหวัดลำปาง
งานประเพณี "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง"
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
4.5 171
ราคา
ฟรี
เบอร์ติดต่อ:
054-22-2214-15
สถานที่ตั้ง:
ณ ข่วงนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง
จุดสังเกตเพิ่มเติม:
จัดในช่วง : เดือนเมษายน มีการแสดงโชว์ขบวนแห่
 
งานประเพณี

“สลุง” เป็นภาษาพื้นเมืองของชาวล้านนา หมายถึง ภาชนะใส่น้ำ ซึ่งส่วนใหญ่ทำด้วยโลหะเงิน มีลักษณะเช่นเดียวกับขันน้ำ มีขนาดแตกต่างกันตามความต้องการในการนำไปใช้สอย “หลวง” แปลว่า ใหญ่ “สลุงหลวง” จึงแปลว่า ภาชนะใส่น้ำใบใหญ่ “สลุงหลวง” ของชาวลำปาง ทำด้วยเงินหนัก 38 กิโลกรัม หรือ 2,533 บาท มีความกว้าง 89 เซนติเมตร สูง 49 เซนติเมตร ชาวลำปางได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เป็นจำนวนถึง 432,398 บาท เพื่อจัดสร้าง ขึ้นในปี 2533 มีการจารึกภาษาพื้นเมืองล้านนา อยู่บนขอบด้านนอกของสลุงหลวง มีข้อความว่า

“สลุงแก่นนี้จาวเมืองลำปางแป๋งต๋านไว้ใส่น้ำอบ น้ำหอม ขมิ้น ส้มป่อยสระสรงองค์พระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า เวียงละกอนในวันปี๋ใหม่เมือง เพื่อค้ำจุนพระศาสนา ฮอดเติงห้าปันวรรษา” สะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง สลุงหลวง เพื่อใช้เป็นภาชนะใส่น้ำสรงพระแก้วมรกตดอนเต้า องค์พระศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน คู่บ้านคู่เมืองลำปาง โดยจัดสร้างให้มีความใหญ่โตสมศักดิ์ศรี มีความแข็งแรง ทนทานสอดคล้องกับการใช้สอยในพิธีที่จัดขึ้น เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของชุมชนชาวลำปางและเป็นการรักษาวัฒนธรรมให้สืบไป และเพื่อเป็นการสร้างจุดเด่นและเอกลักษณ์ให้แก่เมืองลำปาง ให้เป็นสมบัติประจำเมือง โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญสลุงหลวงเงินของชาวลำปางรวมรูปภาพ งานประเพณี "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง"

แผนที่แสดงที่ตั้ง งานประเพณี "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง"