ประเพณีวันกตัญญูตักบาตรพระ 10,000 รูป – ข้อมูลงานเทศกาล งานประเพณี | จังหวัดลำปาง
ประเพณีวันกตัญญู ตักบาตรพระ 10,000 รูป
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
4.0 180
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
ณ ถ.ดวงรัตน์ แยกโรงแรมลำปางเวียงทอง - แยกเพ็ญทรัพย์ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
จุดสังเกตเพิ่มเติม:
จัดในช่วง : เดือนกุมภาพันธ์ เพื่อถวาายเป็นพุทธบูชา เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ประเพณีวันกตัญญู ตักบาตรพระ 10,000 รูป - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

ประเพณีวันกตัญญูฉลองครบรอบ 1,334 ปี เมืองลำปาง ตักบาตรพระ 10,000 รูป
ถวาายเป็นพุทธบูชา เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บุญ คือ บ่อเกิดแห่งความสุขคงวามสำเร็จในชีวิต ทั้งในภพนี้และภพหน้า การตักบาตรพระภิกษุสามเณรกว่าหมื่นรูป เป็นมหาสังฆทานที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้องมีพระภิกษุเป็นเนื้อนาบุญต้องมีไทยธรรมและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ส่งผลให้เป็นผู้ที่เจริฐด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดรักษาประเพณีวัฒนธรรม นำมาซึ่งความเจร็จ รุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสืบไปแม้บุคคลอันเป็นที่รักและหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วก็เฝ้ารอคอยกุศลของท่านในวันนี้ด้วย
ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
- แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
- ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
- ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
- ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
- คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
- ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
- ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
- เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
- บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายรวมรูปภาพ ประเพณีวันกตัญญู ตักบาตรพระ 10,000 รูป

แผนที่แสดงที่ตั้ง ประเพณีวันกตัญญู ตักบาตรพระ 10,000 รูป