ประเพณีนมัสการพระธาตุ ลำปางหลวง – ข้อมูลงานเทศกาล งานประเพณี | จังหวัดลำปาง
ประเพณีนมัสการพระธาตุ ลำปางหลวง
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
4.0 185
ราคา
ฟรี
เบอร์ติดต่อ:
053-248-604
สถานที่ตั้ง:
อ.เกาะคา จ.ลำปาง (อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 18 กิโลเมตร)
จุดสังเกตเพิ่มเติม:
ประเพณีสักการะพระธาตุลำปางหลวง จัดขึ้นในเดือนยี่เป็ง (เดือนสิบสอง) ของทุกปี
 
ประเพณีนมัสการพระธาตุ ลำปางหลวง - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

ประเพณีนมัสการพระธาตุ ลำปางหลวง ประเพณีไปไหว้พระธาตุที่สำคัญ ๆ แล้ว คนโบราณของล้านนายังสร้างค่านิยม ให้บังเกิดขึ้นกับประชาชนด้วยการให้ประชาชน “ชุธาตุ” คือถือเอาพระธาตุเจดีย์นั้นเป็นที่พึ่งของตนด้วย พระธาตุเจดีย์ที่กล่าวถึงนี้ ก็คือพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่ได้ฐาปนาไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น พระธาตุดอยสุเทพ, พระหริภุญชัย,พระบรมธาตุศรีจอมทอง ฯลฯ ตามประเพณีชาวเหนือถือกันว่าคนเกิดปีใด จะต้องไปสักการะบูชาพระธาตุที่นั้น จึงจะเป็นศิริมงคลแก่ตนให้มีอายุยืนมีบุญอานิสงส์มาก

จุดเด่นของวัด
- วิหารพระพุทธ เป็นวิหารไม้แบบล้านนา
- มีภาพจิตรกรรมเก่าแก่ของล้านนา
- วิหารหลวง
- ซุ้มพระเจ้าล้านทอง พระพุทธรูป
- หอพระแก้ว

การเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว วัดพระธาตุลำปางหลวงตั้งอยู่ที่ ตำบลลำปางหลวง ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 18 กิโลเมตร ตามทางหลวงสายลำปาง-เถิน ถึงหลักกิโลเมตรที่ 586 เลี้ยวเข้าไปจนถึงที่ว่าการอำเภอเกาะคา จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าอีก 1 กิโลเมตร


รวมรูปภาพ ประเพณีนมัสการพระธาตุ ลำปางหลวง

แผนที่แสดงที่ตั้ง ประเพณีนมัสการพระธาตุ ลำปางหลวง