วัดพระธาตุลำปางหลวง
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
4.0 183
ราคา
ฟรี
เบอร์ติดต่อ:
054-281359
สถานที่ตั้ง:
ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

วัดพระธาตุลำปางหลวง
เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งหนึ่งของไทย
งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ มากมาย พระธาตุลำปางหลวง
เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของ คนปีฉลู และยังเป็นที่ประดิษฐาน “พระแก้วดอนเต้า” (พระแก้วมรกต)
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ
ศิลปะล้านนาสลักด้วยหยกสีเขียว มีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย
มีการจัดงานนมัสการพระแก้วดอนเต้าในวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี
นอกจากนี้ยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกหนึ่งอย่าง
คือ เงาพระธาตุหัวกลับ ที่สามารถชมได้ 2 แห่ง คือ
1.ในวิหารพระพุทธ
2.ซุ้มพระบาท

น้องสวัสดี โฮเทลไทยแลนด์
Tips:
การเดินทาง :
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
วัดพระธาตุลำปางหลวงตั้งอยู่ที่ ตำบลลำปางหลวง ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 18 กิโลเมตร
ตามทางหลวงสายลำปาง-เถิน ถึงหลักกิโลเมตรที่ 586 เลี้ยวเข้าไปจนถึงที่ว่าการอำเภอเกาะคา
จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าอีก 1 กิโลเมตร

2.รถโดยสาร
หากเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสามารถใช้บริการรถสองแถวสีฟ้าที่ถนนรอบเวียงใกล้ตลาดออมสิน

รวมรูปภาพ วัดพระธาตุลำปางหลวง

แผนที่แสดงที่ตั้ง วัดพระธาตุลำปางหลวง