ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง - วัด ศาสนสถาน | จังหวัดขอนแก่น
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
4.0 227
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น ต.ในเมือง เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
 
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

สถานที่อันศักดิสิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะ ของชาวขอนแก่นแห่งนี้ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาสุขใจ ถนนเทพารักษ์หน้าเทศบาลขอนแก่น ท่านเจ้าคุณปู่พระราชสารธรรมมุนี และ หลวงธุรนัยพินิจ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ริเริ่มสร้างขึ้นโดยนำหลักศิลาจารึกจากโบราณสถาน ในท้องที่ อำเภอชุมแพมาประกอบพิธีทางพุทธศาสนา และตั้งเป็นศาลหลักเมืองเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2499


รวมรูปภาพ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง

แผนที่แสดงที่ตั้ง ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง