ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว | ข้อมูลการท่องเที่ยวกำแพงเพชร - Kamphaeng Phet Travel Guide

สถานที่ท่องเที่ยวในกำแพงเพชร

ข้อมูลที่ควรทราบ

สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดกำแพงเพชร สถานที่ท่องเที่ยว
15 รายการ : 1-10 | 11-15 | ถัดไป »
ท่องเที่ยวตลาดกล้วยไข่ ณ จังหวัดกำแพงเพชรรายละเอียดน่ารู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์และวิธีเดินทาง- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
ตลาดกล้วยไข่
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
เวลาทำการ :
08.00 - 18.00 น.
ราคา :
ฟรี
สถานที่ตั้ง :
ต.อ่างทอง จ.กำแพงเพชร
ท่องเที่ยวที่ทำการหน่วยศิลปากรประจำจังหวัดกำแพงเพชร ณ จังหวัดกำแพงเพชรรายละเอียดน่ารู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์และวิธีเดินทาง- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
ที่ทำการหน่วยศิลปากรประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
เวลาทำการ :
09.00 - 16.30 น.
ราคา :
ฟรี
สถานที่ตั้ง :
จังหวัด กำแพงเพชร ประเทศไทย
ท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง (บึงสาป) ณ จังหวัดกำแพงเพชรรายละเอียดน่ารู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์และวิธีเดินทาง- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง (บึงสาป)
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
ราคา :
ฟรี
สถานที่ตั้ง :
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ต.ลานดอกไม้ จ.กำแพงเพชร 62110
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ณ จังหวัดกำแพงเพชรรายละเอียดน่ารู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์และวิธีเดินทาง- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
เวลาทำการ :
09.00 - 16.30 น.
สถานที่ตั้ง :
ต.ในเมือง จ.กำแพงเพชร 62000
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร ณ จังหวัดกำแพงเพชรรายละเอียดน่ารู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์และวิธีเดินทาง- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
เวลาทำการ :
09.00 - 16.00 น.
ราคา :
ฟรี
สถานที่ตั้ง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร ต.ในเมือง จ.กำแพงเพชร 62000
ท่องเที่ยวเมืองไตรตรึงส์ ณ จังหวัดกำแพงเพชรรายละเอียดน่ารู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์และวิธีเดินทาง- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
เมืองไตรตรึงส์
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
ราคา :
ฟรี
สถานที่ตั้ง :
เมืองไตรตรึงษ์ ต.ไตรตรึงษ์ จ.กำแพงเพชร 62160
ท่องเที่ยวศาลพระอิศวร ณ จังหวัดกำแพงเพชรรายละเอียดน่ารู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์และวิธีเดินทาง- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลพระอิศวร
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
ราคา :
ฟรี
สถานที่ตั้ง :
ศาลพระอิศวร ต.ในเมือง จ.กำแพงเพชร 62000
ท่องเที่ยวศาลหลักเมืองกำแพงเพชร ณ จังหวัดกำแพงเพชรรายละเอียดน่ารู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์และวิธีเดินทาง- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
เวลาทำการ :
07.00 - 17.00 น.
ราคา :
ฟรี
สถานที่ตั้ง :
ต.ในเมือง จ.กำแพงเพชร 62000
ท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา จ.กำแพงเพชร ณ จังหวัดกำแพงเพชรรายละเอียดน่ารู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์และวิธีเดินทาง- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา จ.กำแพงเพชร
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
เวลาทำการ :
09.00 - 17.00 น.
ราคา :
ฟรี
สถานที่ตั้ง :
ต.คลองลานพัฒนา จ.กำแพงเพชร
ท่องเที่ยวศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา จ.กำแพงเพชร ณ จังหวัดกำแพงเพชรรายละเอียดน่ารู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์และวิธีเดินทาง- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา จ.กำแพงเพชร
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
เวลาทำการ :
08.00 - 17.00 น.
ราคา :
ฟรี
สถานที่ตั้ง :
ต.วังทอง จ.กำแพงเพชร
15 รายการ : 1-10 | 11-15 | ถัดไป »