งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม - ข้อมูลงานเทศกาล งานประเพณี | จังหวัดกาฬสินธุ์
งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
5.0 224
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
ต.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
 
งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

จัดขึ้นประมาณวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีณ โรงแรมริมปาว เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ สนับสนุนส่งเสริมและรับงานการทอผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทยเข้าไว้ในโครงการ ศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ จนทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวผู้ไทยอีกด้วย


รวมรูปภาพ งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม

แผนที่แสดงที่ตั้ง งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม