ประเทศไทยมีลำน้ำที่เหมาะแก่การล่องแก่งอยู่หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น ลำน้ำเข็ก, แก่งหินเพิง, ลำน้ำว้า ฯลฯ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการล่องแก่งจะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและตื่นเต้นเร้าใจ แต่หากประมาทก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้เที่ยวสนุกและปลอดภัย จึงควรเตรียมตัวให้พร้อมและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนไปเที่ยว กับ "เรืิ่องน่ารู้ก่อนไปล่องแก่ง" ข้อมูลดีๆจากใจ HotelSThailand.com
งานเทศกาลและข่าวสารท่องเที่ยว