งานประเพณีเข้าอินทขีล - ข้อมูลงานเทศกาล งานประเพณี | จังหวัดเชียงใหม่
งานประเพณีเข้าอินทขีล
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
4.0 190
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 103 ถนนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
จุดสังเกตเพิ่มเติม:
งานจะจัดขึ้น ในช่วง : เดือนพฤษภาคม
 
งานประเพณีเข้าอินทขีล - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

การทำพิธีสักการบูชาเสาหลักเมืองเสาอินทขิล นอกจากจะเป็นเสาหลักเมืองแล้ว ยังนับได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่สักการบูชา ถือว่าเป็นที่รวมของวิญญาณของคนเมืองเหนือและบรรพบุรุษ


รวมรูปภาพ งานประเพณีเข้าอินทขีล

แผนที่แสดงที่ตั้ง งานประเพณีเข้าอินทขีล