ข้อมูลเทศกาล | ข้อมูลการท่องเที่ยวเชียงใหม่ - Chiang Mai Travel Guide

เทศกาลในเชียงใหม่

7 รายการ : 1-7 |
งานเทศกาลร่มบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ - เทศกาล จังหวัดเชียงใหม่- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
งานเทศกาลร่มบ่อสร้าง
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
ราคา :
ฟรี
สถานที่ตั้ง :
ณ บ้านหัตถกรรมบ่อสร้าง ตำบล ต้นเปา อำเภอ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
งานประเพณีเข้าอินทขีล - เทศกาล จังหวัดเชียงใหม่- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
งานประเพณีเข้าอินทขีล
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
ราคา :
ฟรี
สถานที่ตั้ง :
ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 103 ถนนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ - เทศกาล จังหวัดเชียงใหม่- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
ราคา :
ฟรี
สถานที่ตั้ง :
ณ ประตูท่าแพร ถนน มูลเมือง ซอย ตำบล ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
งานประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า - เทศกาล จังหวัดเชียงใหม่- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
งานประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
ราคา :
ฟรี
สถานที่ตั้ง :
ณ วัดยางหลวง ตำบล ท่าผา อำเภอ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
เทศกาลจุลกฐิน - เทศกาล จังหวัดเชียงใหม่- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
เทศกาลจุลกฐิน
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
ราคา :
ฟรี
สถานที่ตั้ง :
ณ วักบ้านทัพ ตำบล ท่าผา อำเภอ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
เทศกาลชมสวน Flora Festival - เทศกาล จังหวัดเชียงใหม่- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
เทศกาลชมสวน Flora Festival
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
ราคา :
ฟรี
สถานที่ตั้ง :
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
เทศกาลหนาวนี้ที่เมืองแกน - เทศกาล จังหวัดเชียงใหม่- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
เทศกาลหนาวนี้ที่เมืองแกน
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
ราคา :
ฟรี
สถานที่ตั้ง :
ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
7 รายการ : 1-7 |