วัดเชียงยืน – วัด ศาสนสถาน | จังหวัดเชียงใหม่
วัดเชียงยืน
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 197
ราคา
ฟรี
เบอร์ติดต่อ:
0 53215618
สถานที่ตั้ง:
ตั้งอยู่ เลขที่ 160 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
วัดเชียงยืน - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

วัดเชียงยืน ปรากฏชื่อ ในพงศาวดารโยนกเมื่อปี พ.ศ. 2088 ว่าเมื่อพระไชยเชษฐาเสด็จมาจากล้านช้างเพื่อขึ้นครองราชย์ที่เมืองเชียงใหม่ เนื่องจากเมืองเชียงใหม่ขาดกษัตริย์ และพระไชยเชษฐาเป็นเชื้อสายของ พระยอดเชียงราย เมื่อเสด็จมาถึงได้ประทับที่วัดเชียงยืนก่อน และได้เสด็จเข้านมัสการพระพุทธรูปในพระวิหารแล้วจึงเสด็จเข้าเมืองเชียงใหม่ และมีปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ว่าเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่หลายพระองค์ เมื่อจะเสด็จยกทัพออกไปรบกับศัตรูมักเสด็จออกทางประตูเชียงยืน (ปัจจุบันไม่ปรากฏร่องรอยของประตูนี้) มักหยุดนมัสการพระพุทธรูปและพระธาตุเจดีย์เชียงยืน เป็นการขอพรก่อนออกจากเมืองเชียงใหม่ จากชื่อเชียงยืน น่าจะมีความหมายมาแต่สมัยโบราณว่าเป็นวัดสำคัญคู่เมือง เชียงใหม่มาทุกสมัย  ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น
ภายในวัดมี พระวิหารสัพพัญญู สถาปัตยกรรมแบบล้านนา ก่ออิฐถือปูน หน้าบันทำด้วยไม้แกะสลักลวดลายพรรณพฤกษาประดับกระจกสี ภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยนามว่า พระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์ ลักษณะรูปทรงแปดเหลี่ยม ในพระมหาธาตุเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
สิ่งสำคัญภายในวัดเชียงยืน ได้แก่
1. พระเจดีย์เชียงยืน เป็นเจดีย์ทรงระฆัง เหลี่ยมฐานสูงย่อเก็จ มีสิงห์ประดับที่มุมฐาน เจดีย์องค์นี้มีการซ่อมแซมดัดแปลงหลายครั้ง สันนิษฐานว่า เดิมพระเจดีย์เชียงยืนอาจจะมีรูปทรงคล้ายพระเจดีย์ วัดเชียงมั่นแต่ถูกแก้ไขดัดแปลงในภายหลังจนกลาย เป็นเจดีย์ที่มีศิลปกรรมแบบพม่าผสมอยู่มาก
2. หอพระ รูปแปดเหลี่ยม อยู่ภายในกำแพง แก้วทั้งหอพระและกำแพงแก้วเป็นศิลปะพม่าสร้างเมื่อ พุทธศตวรรษ ที่ 25

น้องสวัสดี โฮเทลไทยแลนด์
Tips:
การเดินทาง วัดเชียงยืน ใช้เส้นทางถนนมณีนพรัตน์ ขับมาเรื่อยๆ จะมีป้ายบอกทางอยู่เป็นระยะ พอถึงแล้วก็สามารถนำรถเข้ามาจอดภายในบริเวณวัดได้เลย

รวมรูปภาพ วัดเชียงยืน

แผนที่แสดงที่ตั้ง วัดเชียงยืน