วัดชัยพระเกียรติ - วัด ศาสนสถาน | จังหวัดเชียงใหม่
วัดชัยพระเกียรติ
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 223
ราคา
ฟรี
เบอร์ติดต่อ:
053-417248
สถานที่ตั้ง:
ถ.ราชดำเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
วัดชัยพระเกียรติ - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

วัดชัยพระเกียรติ เดิมชื่อวัดชัยผาเกียรติ์ สิ่งก่อสร้างภายในวัดปัจจุบันเป็นของใหม่ทั้งหมด น่าจะเป็นเพราะโบราณสถานโบราณวัตถุภายในวัดผุพังไป จึงมีการบูรณะหรือมีการ รื้อปลูก สร้างกันขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตามวัดชัยพระเกียรติ ก็ยังมีหลักฐานว่าเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ยุคราชวงศ์มังรายตอนกลาง เท่าที่หลักฐานการค้นพบ ปรากฏชื่อของวัดชัยผาเกียรติ์ในโคลงนิราศหริภัญไชย จากประวัติของวัดทีปรากฏ ในหลักศิลาจารึกหน้าพระวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ ระบุว่าวัดชัยพระเกียรติเป็นพระอารามของนครเชียงใหม่มาแต่โบราณกาล สมัย พระเมกุฏิวิสุทธิวงค์ กษัตริย์เชียงใหม่จะทรงทำนุบำรุงวัดนี้มาจนถึงเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ลำดับ สุดท้ายของราชวงศ์มังราย

น้องสวัสดี โฮเทลไทยแลนด์
Tips:
การเดินทาง วัดชัยพระเกียรติ ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อยู่ระหว่างวัดพระสิงห์ กับ วัดเจดีย์หลวง และอยู่ใกล้กับ สภอ.อำเภอเมืองเชียงใหม่

รวมรูปภาพ วัดชัยพระเกียรติ

แผนที่แสดงที่ตั้ง วัดชัยพระเกียรติ