เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - ที่เที่ยวน่าโดน | จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
5.0 236
ราคา
25 - 250 บาท
25
เวลาทำการ:
11.00 - 22.00 น.
เบอร์ติดต่อ:
(053) 999000, (053) 999089
สถานที่ตั้ง:
33 หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
 
เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดำเนินการภายใต้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน ) ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง และตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 10 กิโลเมตร ส่วนแสดงสัตว์ ในโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกอบด้วย

Jaguar Trail
นักท่องเที่ยวสามารถเดินพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย รอบทะเลสาบ (Swan Lake) ระยะทาง 1.2 กม. โดยมีจุดเริ่มต้นจากอาคารลานนาวิลเลจด้านร้านอาหาร และสิ้นสุดที่ทางออก ใกล้เรือนวารีกุญชร ตลอดระยะทางจะพบกับ สัตว์ป่ามากกว่า 400 ตัว หรือ 50 ชนิด อาทิเช่น เสือขาว เสือจากัวร์ หนูยักษ์คาปิลาลา เสือลายเมฆ สมเสร็จบราซิล ม้าแคระ ฮิปโปแคระ ลิงอุรังอุตัง เสือดำ ลิง กระรอก หมีโคอาล่า แมวดาว นกกระเรียนหงอนพู่ นากใหญ่ขนเรียบ ลามา นกคลาสโซโนวี่ เสือปลา ฯลฯ

Predator Prowl ส่วนแสดงสัตว์ป่าประเภทสัตว์กินเนื้อ ประมาณ 200 ตัว นักท่องเที่ยวจะสัมผัสความตื้นเต้น กับสัตว์นักล่าที่มี ความดุร้ายโดยรถ Tram ขนาด 60 ที่นั่ง ตามระยะทาง 2.13 กม. อาทิเช่น เสือโคร่งขาว เสือโคร่งอินโดจีน เสือโคร่งเบงกอล สิงโต หมาป่าแอฟริกา หมีควาย หมีหมา กวางเจมส์บ็อค กวางไนยาร่า กวางขาวสปริงบ็อค กวางดำสปริงบ็อค หมาจิ้งจอก อูฐสองโหนก ฯลฯ

Savanna Safari
ส่วนแสดงสัตว์ป่าประเภทสัตว์กีบและสัตว์กินพืช ที่มีถิ่นอาศัยในแถบทุ่งหญ้าซาวันนา ประมาณ 320 ตัว นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสสัตว์อย่างใกล้ชิด โดยรถ Tram ขนาด 60 ที่นั่ง ตามระยะทาง 2.43 กม. อาทิเช่น เลียงผา กวางผา กระทิง แรดขาว ไฮยีน่า เสือชีต้า วีลด์เดอบีส ยีราฟ จามรี ละอง ละมั่ง กวางกาเซลล์ หมูป่า กวางบาราสิงกา ฯลฯ โดยระหว่างทางนักท่องเที่ยวจะพบกับสถาปัตยกรรมจำลอง เวียงกุมกาม ซึ่งสะท้อนถึงส่วนหนึ่งของ ประวัติศาสตร์เมือง เชียงใหม่ และในพื้นที่บริการจะเป็นหมู่บ้านล้านนา ซึ่งเป็นอาคารที่มี สถาปัตยกรรมก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบ แอฟริกาและ ไทยลานนา ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์อาหาร ศูนย์รวมสินค้า Otop ของที่ระลึก และเป็นถานีรับ - ส่งนักท่องเที่ยวไปยังส่วนแสดงสัตว์ และด้านข้างอาคารยังมีลานน้ำพุดนตรี (Fun Plaza) สำหรับเด็กๆ ได้เล่นน้ำขณะรอขึ้นรถ

Jaguar trail Zone
(เดินชมสัตว์ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 21.30 น. กิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์กลางวัน (Day safari) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.30 น. รถออกให้บริการทุก ๆ 30 นาที
กิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์กลางคืน (Night safari) เริ่มเปิดบริการตั้งแต่เวลา 18.30 - 22.00 น. รถออกให้บริการทุก ๆ 60 นาที

อัตราค่าเข้าชม
- กลางวัน ชาวไทย เด็ก 25 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท, ชาวต่างชาติ เด็ก 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท
- กลางคืน ชาวไทย เด็ก 125 บาท ผู้ใหญ่ 250 บาท, ชาวต่างชาติ เด็ก 300 บาท ผู้ใหญ่ 500 บาท
เข้าฟรี : สำหรับเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 100 ซม.
ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 22.00 น.

น้องสวัสดี โฮเทลไทยแลนด์
Tips:
การเดินทาง
จากเมืองเชียงใหม่ไปตามถนนห้วยแก้ว เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 121 ไปอำเภอหางดง ประมาณ 10 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
หมายเหตุ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Chiang Mai attractions) จัดรถรับส่งนักท่องเที่ยว ฟรี จุดบริการที่
1 : โรงแรมอิมม์โฮเทล ท่าแพ - เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เวลา 16.45 น. จุดบริการที่
2 : ไนท์บาซาร์ - เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เวลา 17.00 น.

รวมรูปภาพ เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี

แผนที่แสดงที่ตั้ง เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี