พระตำหนักดาราภิรมย์ - ที่เที่ยวน่าโดน | จังหวัดเชียงใหม่
พระตำหนักดาราภิรมย์
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 217
ราคา
10 - 20 บาท
10
เวลาทำการ:
09.00 - 17.00 น.
เบอร์ติดต่อ:
0 5329 9175
สถานที่ตั้ง:
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
 
พระตำหนักดาราภิรมย์ - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

พระตำหนักดาราภิรมย์ รูปแบบตัวอาคารได้รับอิทธิพล จากสถาปัตยกรรมตะวันตก ซึ่งเดิมพระตำหนักดาราภิรมย์เป็นที่ประทับของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พระเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7 ซึ่งปกครอง ระหว่าง พ.ศ. 2413 - 2440 เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย ที่มีอำนาจปกครองบ้านเมืองตามแบบเดิมก่อน เมืองเชียงใหม่จะถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของไทย ภายในพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาฯ โดยให้มีสภาพใกล้เคียงกับอดีตมากที่สุด อาทิเช่น ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ จัดแสดงจานชาม เครื่องเสวย ของใช้ส่วน พระองค์ และเครื่องดนตรี เป็นต้น

ข้อควรรู้
เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

อัตราค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก/นักศึกษาในเครื่องแบบ 10 บาท พระสงฆ์และนักเรียนในเครื่องแบบเข้าชมฟรี!

น้องสวัสดี โฮเทลไทยแลนด์
Tips:
การเดินทาง ห่างไปจากเมืองเชียงใหม่ตามเส้นทาง 107 ติดกับที่ว่าการอำเภอแม่ริมจะมีทางแยกซ้ายเข้าไปยังค่ายดารารัศมี

รวมรูปภาพ พระตำหนักดาราภิรมย์

แผนที่แสดงที่ตั้ง พระตำหนักดาราภิรมย์