ตึกแดง - ที่เที่ยวน่าโดน | จังหวัดจันทบุรี
ตึกแดง
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 272
ราคา
ฟรี
เวลาทำการ:
09.00 - 17.00 น.
สถานที่ตั้ง:
ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
 
ตึกแดง - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ บริเวณท่าเรือแหลมสิงห์ ใกล้กับคุกขี้ไก่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 พร้อมกับคุกขี้ไก่ เดิมเป็นที่ตั้งของป้อมพิฆาตปัจจามิตรซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาเมื่อฝรั่งเศส เข้ายึดเมืองจันทบุรีได้รื้อป้อม แห่งนี้ลง และสร้างตึกแดงขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักและกองบัญชาการทหารฝรั่งเศส เป็นตึกชั้นเดียว สีแดง หลังคามุงกระเบื้อง


รวมรูปภาพ ตึกแดง

แผนที่แสดงที่ตั้ง ตึกแดง