ศาลเจ้าแม่กวนอิม (มูลนิธิเทียนฟ้า) - วัด ศาสนสถาน | จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ศาลเจ้าแม่กวนอิม (มูลนิธิเทียนฟ้า)
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 287
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
606 ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ถ.เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
 
ศาลเจ้าแม่กวนอิม (มูลนิธิเทียนฟ้า) - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ศาลเจ้าแม่กวนอิม (มูลนิธิเทียนฟ้า) ตั้งอยู่บนถนนเยาวราช ไม่ไกลจากวงเวียนโอเดียน ซึ่งมูลนิธิเทียนฟ้านี้เป็นมูลนิธิแห่งแรกของประเทศไทย ที่ตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ ภายในมูลนิธิมีศาลรูปเคารพของเจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางประธานพร ประดิษฐานเป็นเทพเจ้าองค์ประธาน สันนิษฐานว่าองค์เจ้าแม่กวนอิมนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง (800-900 ปี ที่ผ่านมา) ต่อมาถูกอัญเชิญจากประเทศจีน มาประดิษฐานที่นี่จนถึงปัจจุบัน และยังมีชื่อเสียงเลื่องลือจนมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสายเลยล่ะ ส่วนใหญ่จะนิยมมาขอพรเพื่อปัดเป่าโรคร้าย ขอให้สุขภาพแข็งแรง

6 สถานที่ไหว้เจ้าเสริมมงคลรับตรุษจีน ย่านเยาวราช 6 สถานที่ไหว้เจ้าเสริมมงคลรับตรุษจีน ย่านเยาวราช

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้!! ต้อนรับตรุษจีนด้วยการไปไหว้พระไหว้เจ้าเสริมมงคลให้กับชีวิตด้วยกัน กับ 6 สถานที่ไหว้เจ้าเสริมมงคลรับตรุษจีน ย่านเยาวราช

น้องสวัสดี โฮเทลไทยแลนด์
Tips:
อยู่ที่ถ.เยาวราช เดินเลยวงเวียนโอเดียน แล้วสังเกตทางซ้ายมือ

จุดเด่น: ขอพรด้านสุขภาพ

รวมรูปภาพ ศาลเจ้าแม่กวนอิม (มูลนิธิเทียนฟ้า)

แผนที่แสดงที่ตั้ง ศาลเจ้าแม่กวนอิม (มูลนิธิเทียนฟ้า)