สวนสัตว์ดุสิต - ที่เที่ยวน่าโดน | จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
4.0 289
ราคา
20 - 100 บาท
20
เวลาทำการ:
08.00 - 18.00 น.
เบอร์ติดต่อ:
02-281-2000
สถานที่ตั้ง:
71 ถนน พระรามที่ 5 แขวงดุสิต, เขตดุสิต, กรุงเทพ 10300
 
สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ใกล้กับสนามเสือป่าและพระที่นั่งอนันตสมาคม มีพื้นที่ 118 ไร่ ได้รับการจัดตั้งให้จัดตั้ง เป็นสวนสัตว์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และได้รับการปรับปรุง เรื่อยมาตามลำดับ มีทั้งสัตว์ท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศให้ชมจำนวนมาก เป็นสถานที่เดียวที่พบหลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นหนึ่งใน unseen in Thailand สวนสัตว์ดุสิตเปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.

ความเป็นมา
สวนสัตว์ดุสิต แต่เดิมเรียก สวนดุสิตหรือ เขาดินวนา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2438 หลังจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศและพบว่าสวนพฤกษชาติเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ความเพลิดเพลิน และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน จึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยบ้าง โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกติดคลองเปรมประชากร (ถนนพระราม 5) ด้วยการขุดสระน้ำใหญ่ ประกอบคูคลองระบายน้ำ และถนน แล้วนำดินขึ้นมาเป็นเนินเขาเกาะกลางน้ำเรียกว่า เขาดิน และรอบๆเขาดินนั้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกลงพรรณไม้นานาชนิด สร้างขึ้นเป็นสวนพฤกษชาติ สำหรับส่วนพระองค์ เรียกว่า วนา รวมอาณาเขตส่วนนี้ทรงโปรดเรียกว่า เขาดินวนา โดยในขั้นต้นพระองค์ให้สร้างขึ้นสำหรับ เป็นที่ประพาส ทรงพระเกษมสำราญส่วนพระองค์ และข้าราชบริภารฝ่ายในก่อน ดังนั้น สวนดุสิต หรือ เขาดินวนา จึงเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิต

ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวาง และดีกว่าที่เป็นอยู่ และเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วย

ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แล้ว คณะรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิต ให้ดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะ และเป็นที่พักผ่อน หย่อนใจของประชาชน ในเวลานั้นพระองค์เจ้าทิพอาภาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้พระราชทานอนุมัติในนามของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8 ให้เทศบาลนครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิต หรือ เขาดินวนา สนามเสือป่า และสวนอัมพร มาจัดเป็นสวนสาธารณะได้

จากนั้นทางเทศบาลนครกรุงเทพ ได้จัดการย้ายกวางดาว และสัตว์ชนิดต่างๆ มาจากสวนอัมพร และ ย้ายสัตว์บางชนิด เช่น จระเข้ ลิง จากสวนสราญรมย์ มาไว้ที่เขาดินวนา และได้ขอให้ทางสำนักพระราชวัง ส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์ และเมื่อปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ เรียบร้อยแล้วทางเทศบาล นครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชม และพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2481 และให้เรียกสวนดุสิตนี้ว่า สวนสัตว์ดุสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทย

อัตราค่าเข้าชมสวนสัตว์ 
- ผู้ใหญ่ 100 บาท 
- ปวส. - มหาวิทยาลัย 50 บาท 
- เด็กเล็ก - ปวช. 20 บาท 
- ข้าราชการ (ในเครื่องแบบ) 50 บาท 
- ผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป คนพิการ ภิกษุ-สามเณร ชมฟรี 

ค่าจอดรถ
- รถจักรยานยนต์ 10 บาท 
- รถยนต์ 4 ล้้อ 50 บาท 
- รถโดยสาร 60 บาท 

สอบถามรายเพิ่มได้ที่
โทร. 0 2281 2000  หรือ เว็บไซด์ www.dusit.zoothailand.org

น้องสวัสดี โฮเทลไทยแลนด์
Tips:
ข้อมูลควรรู้ ก่อนเข้าชมสวนสัตว์ เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวนสัตว์และรักษาความเป็นระเบียบวินัย ทางสวนสัตว์จำเป็นต้องมีกฏให้ปฏิบัติดังนี้
1. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เข้ามาภายในสวนสัตว์ ยกเว้น หากมีกรณีพิเศษ /ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเท่านั้น หากจำเป็น
 2. ห้ามดื่มสุรา และของมึนเมาทุกชนิด หากฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 3. ห้ามสูบบุรี่ภายในสวนสัตว์ หากฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

รวมรูปภาพ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)

แผนที่แสดงที่ตั้ง สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)