วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร - วัด ศาสนสถาน | จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 224
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
แขวง วัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 
วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอารามหลวง ริมคู เหมือนกรุงศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2396 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศพระราช กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัส วัฒนาวดีพระบรมราชเทวี และทรงพระราชทานให้เป็นพระอารามฝ่ายธรรมยุต พระวิหาร พระวิหารคตและเจดีย์สร้าง เชื่อมต่อกัน โดยมีพระวิหารเป็นอาคารทรงไทยอยู่ด้านหน้า มีระเบียง 3 ด้าน หอระฆังและหอกลอง สร้างเป็นหอกลมหลัง คาแบบจีน หน้าต่างเจาะเป็นช่องกลมซึ่งแตกต่างจากวัดอื่นๆ และที่สำคัญอักอย่างหนึ่ง คือ วัดนี้จะมีสีมา 2 ชั้น ซึ่งใน กรุงเทพฯ จะมีวัด ที่มีสีมาลักษณะนี้อีกหนึ่งวัด คือ วัดมกุฎกษัตริยาราม เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 05.00 – 20.00 น. โทร. 0 2282 7944, 0 2282 9137


รวมรูปภาพ วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร

แผนที่แสดงที่ตั้ง วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร