โรงแรมศรีพันวา (Sri Panwa) - รายละเอียดห้องพัก

Cape Panwa - ภูเก็ต - ประเทศไทย
โรงแรมระดับ:
สถานที่ตั้ง: 88 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ภูเก็ต 83000 ประเทศไทย
Like
0
รูปภาพ Pool Suite ในโรงแรมศรีพันวา (Sri Panwa)
ห้องพัก Pool Suite โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องพัก Pool Suite โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 1
 • ห้องพัก Pool Suite โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 2
 • ห้องพัก Pool Suite โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 3
 • ห้องพัก Pool Suite โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 4
 • ห้องพัก Pool Suite โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 5
รูปภาพ One Bedroom Family Suite Ocean ในโรงแรมศรีพันวา (Sri Panwa)
ห้องพัก One Bedroom Family Suite Ocean โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องพัก One Bedroom Family Suite Ocean โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 1
 • ห้องพัก One Bedroom Family Suite Ocean โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 2
 • ห้องพัก One Bedroom Family Suite Ocean โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 3
 • ห้องพัก One Bedroom Family Suite Ocean โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 4
 • ห้องพัก One Bedroom Family Suite Ocean โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 5
 • ห้องพัก One Bedroom Family Suite Ocean โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 6
 • ห้องพัก One Bedroom Family Suite Ocean โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 7
รูปภาพ One Bedroom Family Suite Garden View ในโรงแรมศรีพันวา (Sri Panwa)
ห้องพัก One Bedroom Family Suite Garden View โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องพัก One Bedroom Family Suite Garden View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 1
 • ห้องพัก One Bedroom Family Suite Garden View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 2
 • ห้องพัก One Bedroom Family Suite Garden View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 3
 • ห้องพัก One Bedroom Family Suite Garden View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 4
 • ห้องพัก One Bedroom Family Suite Garden View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 5
 • ห้องพัก One Bedroom Family Suite Garden View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 6
รูปภาพ One Bedroom Pool Villa Garden ในโรงแรมศรีพันวา (Sri Panwa)
ห้องพัก One Bedroom Pool Villa Garden โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องพัก One Bedroom Pool Villa Garden โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 1
 • ห้องพัก One Bedroom Pool Villa Garden โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 2
 • ห้องพัก One Bedroom Pool Villa Garden โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 3
 • ห้องพัก One Bedroom Pool Villa Garden โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 4
 • ห้องพัก One Bedroom Pool Villa Garden โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 5
 • ห้องพัก One Bedroom Pool Villa Garden โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 6
 • ห้องพัก One Bedroom Pool Villa Garden โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 7
รูปภาพ One Bedroom Luxury Pool Villa ในโรงแรมศรีพันวา (Sri Panwa)
ห้องพัก One Bedroom Luxury Pool Villa โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องพัก One Bedroom Luxury Pool Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 1
 • ห้องพัก One Bedroom Luxury Pool Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 2
 • ห้องพัก One Bedroom Luxury Pool Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 3
 • ห้องพัก One Bedroom Luxury Pool Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 4
 • ห้องพัก One Bedroom Luxury Pool Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 5
 • ห้องพัก One Bedroom Luxury Pool Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 6
รูปภาพ One Bedroom Pool Villa Ocean View ในโรงแรมศรีพันวา (Sri Panwa)
ห้องพัก One Bedroom Pool Villa Ocean View โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องพัก One Bedroom Pool Villa Ocean View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 1
 • ห้องพัก One Bedroom Pool Villa Ocean View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 2
 • ห้องพัก One Bedroom Pool Villa Ocean View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 3
 • ห้องพัก One Bedroom Pool Villa Ocean View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 4
 • ห้องพัก One Bedroom Pool Villa Ocean View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 5
 • ห้องพัก One Bedroom Pool Villa Ocean View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 6
รูปภาพ Two bedroom Family Suite Garden View ในโรงแรมศรีพันวา (Sri Panwa)
ห้องพัก Two bedroom Family Suite Garden View โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องพัก Two bedroom Family Suite Garden View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 1
 • ห้องพัก Two bedroom Family Suite Garden View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 2
 • ห้องพัก Two bedroom Family Suite Garden View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 3
 • ห้องพัก Two bedroom Family Suite Garden View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 4
 • ห้องพัก Two bedroom Family Suite Garden View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 5
 • ห้องพัก Two bedroom Family Suite Garden View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 6
รูปภาพ Two bedroom Family Suite Ocean View ในโรงแรมศรีพันวา (Sri Panwa)
ห้องพัก Two bedroom Family Suite Ocean View โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องพัก Two bedroom Family Suite Ocean View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 1
 • ห้องพัก Two bedroom Family Suite Ocean View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 2
 • ห้องพัก Two bedroom Family Suite Ocean View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 3
 • ห้องพัก Two bedroom Family Suite Ocean View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 4
 • ห้องพัก Two bedroom Family Suite Ocean View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 5
 • ห้องพัก Two bedroom Family Suite Ocean View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 6
 • ห้องพัก Two bedroom Family Suite Ocean View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 7
รูปภาพ Two bedroom Luxury Pool Villa ในโรงแรมศรีพันวา (Sri Panwa)
ห้องพัก Two bedroom Luxury Pool Villa โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องพัก Two bedroom Luxury Pool Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 1
 • ห้องพัก Two bedroom Luxury Pool Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 2
 • ห้องพัก Two bedroom Luxury Pool Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 3
 • ห้องพัก Two bedroom Luxury Pool Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 4
 • ห้องพัก Two bedroom Luxury Pool Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 5
 • ห้องพัก Two bedroom Luxury Pool Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 6
รูปภาพ Two bedroom Pool Villa Ocean View ในโรงแรมศรีพันวา (Sri Panwa)
ห้องพัก Two bedroom Pool Villa Ocean View โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องพัก Two bedroom Pool Villa Ocean View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 1
 • ห้องพัก Two bedroom Pool Villa Ocean View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 2
 • ห้องพัก Two bedroom Pool Villa Ocean View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 3
 • ห้องพัก Two bedroom Pool Villa Ocean View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 4
 • ห้องพัก Two bedroom Pool Villa Ocean View โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 5
รูปภาพ Two Bedroom Residence Villa ในโรงแรมศรีพันวา (Sri Panwa)
ห้องพัก Two Bedroom Residence Villa โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องพัก Two Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 1
 • ห้องพัก Two Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 2
 • ห้องพัก Two Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 3
รูปภาพ One Bedroom Residence Villa ในโรงแรมศรีพันวา (Sri Panwa)
ห้องพัก One Bedroom Residence Villa โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องพัก One Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 1
 • ห้องพัก One Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 2
 • ห้องพัก One Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 3
 • ห้องพัก One Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 4
 • ห้องพัก One Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 5
 • ห้องพัก One Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 6
 • ห้องพัก One Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 7
 • ห้องพัก One Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 8
 • ห้องพัก One Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 9
 • ห้องพัก One Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 10
 • ห้องพัก One Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 11
รูปภาพ 3 Bedroom Residence Villa ในโรงแรมศรีพันวา (Sri Panwa)
ห้องพัก 3 Bedroom Residence Villa โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องพัก 3 Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 1
 • ห้องพัก 3 Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 2
 • ห้องพัก 3 Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 3
 • ห้องพัก 3 Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 4
รูปภาพ 4 Bedroom Residence Villa ในโรงแรมศรีพันวา (Sri Panwa)
ห้องพัก 4 Bedroom Residence Villa โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องพัก 4 Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 1
 • ห้องพัก 4 Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 2
 • ห้องพัก 4 Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 3
 • ห้องพัก 4 Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 4
 • ห้องพัก 4 Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 5
 • ห้องพัก 4 Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 6
 • ห้องพัก 4 Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 7
 • ห้องพัก 4 Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 8
 • ห้องพัก 4 Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 9
รูปภาพ 5 Bedroom Residence Villa ในโรงแรมศรีพันวา (Sri Panwa)
ห้องพัก 5 Bedroom Residence Villa โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องพัก 5 Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 1
 • ห้องพัก 5 Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 2
 • ห้องพัก 5 Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 3
 • ห้องพัก 5 Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 4
 • ห้องพัก 5 Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 5
 • ห้องพัก 5 Bedroom Residence Villa โรงแรม Sri Panwa ภูเก็ต - รูปที่ 6โปรโมชั่นและแพคเกจ โรงแรมในภูเก็ต

 • รอยัลภูเก็ต ซิตี้
  Flat Promotion Room Only
  ผลประเมินรีวิว 3.2 จาก

 • อวันติกา บูติก โฮเทล
  Bonus Night : Stay 7 nights pay 6 nights
  ผลประเมินรีวิว 4.2 จาก

 • โรงแรม ป่าตอง เพิร์ล รีโซเทล
  Special Promotion
  ผลประเมินรีวิว 3.9 จาก

 • จิราภรณ์ ฮิล รีสอร์ท
  Hot Deal Promotion for Room Only
  ผลประเมินรีวิว 3.2 จาก

 • บ้านกระทิง ภูเก็ต รีสอร์ท
  Fantastic Special Rate for Summer Season
  ผลประเมินรีวิว 2.3 จาก

กิจกรรมท่องเที่ยว
ในภูเก็ต

  ภูเก็ตแฟนตาซี (Phuket FantaSea Cultural Show - Phuket Thailand)
 • ภูเก็ตแฟนตาซี

 • สยามนิรมิต ภูเก็ต (Siam Niramit Cultural Show - Phuket Thailand)
 • สยามนิรมิต ภูเก็ต

newsletter subscribe
 • ขั้นตอนการจองห้องพัก
 • วิธีการชำระเงิน
 • ตรวจสอบสถานะการจองห้องพัก
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจองห้องพัก
 • คำถามที่พบบ่อย
 • ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
 • ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ลิขสิทธิ์
 • สารบัญเว็บไซต์การท่องเที่ยว
 • เบอร์โทรฉุกเฉิน