สามพราน ริเวอร์ไซด์ (ชื่อเดิม โรส การ์เด้น ริเวอร์ไซด์) (Sampran Riverside (Formerly Rose Garden Riverside )) - รีวิวโรงแรม

โรงแรมในนครปฐม ประเทศไทย
โรงแรมระดับ:
สถานที่ตั้ง: กิโลเมตรที่32 ถนนเพชรเกษม สามพราน นครปฐม 73110

ค่าเฉลี่ยผลประเมินรีวิวโรงแรมของลูกค้าทั้งหมด:
ระดับ 2.5 รีวิว
[2.5] ค่าเฉลี่ย 1 รีวิวโรงแรม

ผลประเมินรีวิวโรงแรม:

ระดับ 3 รีวิว [3.0] ห้องนอน
ระดับ 2 รีวิว [2.0] ห้องน้ำ
ระดับ 2 รีวิว [2.0] ความสะอาด
ระดับ 3 รีวิว [3.0] อาหารและเครื่องดื่ม
ระดับ 3 รีวิว [3.0] สิ่งอำนวยความสะดวก
ระดับ 3 รีวิว [3.0] การบริการโดยภาพรวม
ระดับ 3 รีวิว [3.0] สถานที่
ระดับ 2 รีวิว [2.0] ความคุ้มค่า

ความเหมาะสมสำหรับกลุ่มคน:

ระดับ 3 รีวิว [3.0] นักท่องเที่ยวที่จำกัดงบ
ระดับ 3 รีวิว [3.0] ครอบครัวและเด็กเล็ก
ระดับ 3 รีวิว [3.0] ครอบครัวและเด็กวัยรุ่น
ระดับ 3 รีวิว [3.0] คู่รัก/มาเป็นคู่
ระดับ 3 รีวิว [3.0] ติดต่อธุรกิจ/จัดงานต่างๆ
ระดับ 3 รีวิว [3.0] การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ระดับ 3 รีวิว [3.0] ผู้สูงอายุ
ระดับ 3 รีวิว [3.0] ผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย


รายการ 1-1 จาก 1  -  โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ (ชื่อเดิม โรส การ์เด้น ริเวอร์ไซด์)
จัดเรียงโดย :
วันสบายที่โรสการ์เด้น
โดย คุณครับครัวของเอมิจัง, ไทย - 20 กุมภาพันธ์ 2554, 15:53 น.

วิวริมน้ำแสนสบาย อาหารเช้าแสนอร่อย

ผลประเมิน : ระดับ 2.5 รีวิว [2.6]
ห้องนอน
ระดับ 3 รีวิว
ห้องน้ำ
ระดับ 2 รีวิว
ความสะอาด
ระดับ 2 รีวิว
อาหารและเครื่องดื่ม
ระดับ 3 รีวิว
สิ่งอำนวยความสะดวก
ระดับ 3 รีวิว
การบริการโดยภาพรวม
ระดับ 3 รีวิว
สถานที่
ระดับ 3 รีวิว
ความคุ้มค่า
ระดับ 2 รีวิว
รายการ 1-1 จาก 1  -  โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ (ชื่อเดิม โรส การ์เด้น ริเวอร์ไซด์)
 • ขั้นตอนการจองห้องพัก
 • วิธีการชำระเงิน
 • ตรวจสอบสถานะการจองห้องพัก
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจองห้องพัก
 • คำถามที่พบบ่อย
 • ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
 • ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ลิขสิทธิ์
 • สารบัญเว็บไซต์การท่องเที่ยว
 • เบอร์โทรฉุกเฉิน