โรงแรมดิ เอีย ปาย รีสอร์ท แอนด์ สปา (The Oia Pai Resort & Spa) - รายละเอียดห้องพัก

Pai - แม่ฮ่องสอน - ประเทศไทย
โรงแรมระดับ:
สถานที่ตั้ง: 254 หมู่.1 บ้านแม่เย็น, ต.แม่ฮี้, ปาย, แม่ฮ่องสอน 58130 ประเทศไทย
Like
0
รูปภาพ Sunset Suite ในโรงแรมดิ เอีย ปาย รีสอร์ท แอนด์ สปา (The Oia Pai Resort & Spa)
ห้องพัก Sunset Suite โรงแรมดิ เอีย ปาย รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่ฮ่องสอน
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องพัก Sunset Suite โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 1
 • ห้องพัก Sunset Suite โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 2
 • ห้องพัก Sunset Suite โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 3
 • ห้องพัก Sunset Suite โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 4
 • ห้องพัก Sunset Suite โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 5
รูปภาพ Quayside Suite ในโรงแรมดิ เอีย ปาย รีสอร์ท แอนด์ สปา (The Oia Pai Resort & Spa)
ห้องพัก Quayside Suite โรงแรมดิ เอีย ปาย รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่ฮ่องสอน
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องพัก Quayside Suite โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 1
 • ห้องพัก Quayside Suite โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 2
 • ห้องพัก Quayside Suite โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 3
 • ห้องพัก Quayside Suite โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 4
 • ห้องพัก Quayside Suite โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 5
รูปภาพ Ionion Room ในโรงแรมดิ เอีย ปาย รีสอร์ท แอนด์ สปา (The Oia Pai Resort & Spa)
ห้องพัก Ionion Room โรงแรมดิ เอีย ปาย รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่ฮ่องสอน
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องพัก Ionion Room โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 1
 • ห้องพัก Ionion Room โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 2
 • ห้องพัก Ionion Room โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 3
 • ห้องพัก Ionion Room โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 4
 • ห้องพัก Ionion Room โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 5
รูปภาพ Pier Room ในโรงแรมดิ เอีย ปาย รีสอร์ท แอนด์ สปา (The Oia Pai Resort & Spa)
ห้องพัก Pier Room โรงแรมดิ เอีย ปาย รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่ฮ่องสอน
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องพัก Pier Room โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 1
 • ห้องพัก Pier Room โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 2
 • ห้องพัก Pier Room โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 3
 • ห้องพัก Pier Room โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 4
 • ห้องพัก Pier Room โรงแรม The Oia Pai Resort & Spa แม่ฮ่องสอน - รูปที่ 5


กรุณาระบุช่วงเวลาที่เข้าพักและรายละเอียดห้องพัก
No.1 กรุณาเลือกวันเดินทาง
วันที่เข้าพัก:
Check In
วันที่ออก:
Check Out
No.2 กรุณาเลือกจำนวนห้องพักที่ท่านต้องการ
จำนวนห้องพัก:
จำนวนผู้เข้าพัก/ห้อง:
ห้องที่ 1 :

(*Child หมายถึง เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี เท่านั้น)

• หากต้องการสำรองห้องตั้งแต่ 6 ห้องขึ้นไป กรุณา คลิ๊กที่นี่ ค่ะ ssl-GoDaddy Frequently Asked Questions


newsletter subscribe
 • ขั้นตอนการจองห้องพัก
 • วิธีการชำระเงิน
 • ตรวจสอบสถานะการจองห้องพัก
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจองห้องพัก
 • คำถามที่พบบ่อย
 • ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
 • ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ลิขสิทธิ์
 • สารบัญเว็บไซต์การท่องเที่ยว
 • เบอร์โทรฉุกเฉิน