โยโกะริเวอร์แควรีสอร์ท (Yoko Riverkwai Hotel & Resort) - รีวิวโรงแรม

โรงแรมในกาญจนบุรี ประเทศไทย
โรงแรมระดับ:
สถานที่ตั้ง: 148 ม.1 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

ค่าเฉลี่ยผลประเมินรีวิวโรงแรมของลูกค้าทั้งหมด:
ระดับ 5 รีวิว
[5.0] ค่าเฉลี่ย 2 รีวิวโรงแรม

ผลประเมินรีวิวโรงแรม:

ระดับ 5 รีวิว [5.0] ห้องนอน
ระดับ 5 รีวิว [5.0] ห้องน้ำ
ระดับ 5 รีวิว [5.0] ความสะอาด
ระดับ 5 รีวิว [5.0] อาหารและเครื่องดื่ม
ระดับ 5 รีวิว [5.0] สิ่งอำนวยความสะดวก
ระดับ 5 รีวิว [5.0] การบริการโดยภาพรวม
ระดับ 5 รีวิว [5.0] สถานที่
ระดับ 5 รีวิว [5.0] ความคุ้มค่า

ความเหมาะสมสำหรับกลุ่มคน:

ระดับ 5 รีวิว [5.0] นักท่องเที่ยวที่จำกัดงบ
ระดับ 5 รีวิว [5.0] ครอบครัวและเด็กเล็ก
ระดับ 4.5 รีวิว [4.5] ครอบครัวและเด็กวัยรุ่น
ระดับ 5 รีวิว [5.0] คู่รัก/มาเป็นคู่
ระดับ 5 รีวิว [5.0] ติดต่อธุรกิจ/จัดงานต่างๆ
ระดับ 4.5 รีวิว [4.5] การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ระดับ 5 รีวิว [5.0] ผู้สูงอายุ
ระดับ 4 รีวิว [4.0] ผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย


รายการ 1-2 จาก 2  -  โรงแรมโยโกะริเวอร์แควรีสอร์ท
จัดเรียงโดย :
ความสุข แบบไร้ขีดจำกัด มีได้ที่ โยโกะริเวอร์แควรีสอร์ท
โดย คุณกรุ๊งกริ๊ง, ไทย - 31 ธันวาคม 2555, 22:33 น.

ความสุข แบบไร้ขีดจำกัด มีได้ที่ โยโกะริเวอร์แควรีสอร์ท

ผลประเมิน : ระดับ 5 รีวิว [5.0]
ห้องนอน
ระดับ 5 รีวิว
ห้องน้ำ
ระดับ 5 รีวิว
ความสะอาด
ระดับ 5 รีวิว
อาหารและเครื่องดื่ม
ระดับ 5 รีวิว
สิ่งอำนวยความสะดวก
ระดับ 5 รีวิว
การบริการโดยภาพรวม
ระดับ 5 รีวิว
สถานที่
ระดับ 5 รีวิว
ความคุ้มค่า
ระดับ 5 รีวิว
วันพักผ่อน
โดย คุณgudjung, ไทย - 28 กันยายน 2551, 20:36 น.

สดวกสบายเหมาะแก่วันพักผ่อน กับ ความสงบท่ามกลางธรรมฃาติ

ผลประเมิน : ระดับ 5 รีวิว [5.0]
ห้องนอน
ระดับ 5 รีวิว
ห้องน้ำ
ระดับ 5 รีวิว
ความสะอาด
ระดับ 5 รีวิว
อาหารและเครื่องดื่ม
ระดับ 5 รีวิว
สิ่งอำนวยความสะดวก
ระดับ 5 รีวิว
การบริการโดยภาพรวม
ระดับ 5 รีวิว
สถานที่
ระดับ 5 รีวิว
ความคุ้มค่า
ระดับ 5 รีวิว
รายการ 1-2 จาก 2  -  โรงแรมโยโกะริเวอร์แควรีสอร์ท
 • ขั้นตอนการจองห้องพัก
 • วิธีการชำระเงิน
 • ตรวจสอบสถานะการจองห้องพัก
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจองห้องพัก
 • คำถามที่พบบ่อย
 • ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
 • ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ลิขสิทธิ์
 • สารบัญเว็บไซต์การท่องเที่ยว
 • เบอร์โทรฉุกเฉิน