โรงแรมตาดหลวง รีสอร์ท (Taadluang Resort) - สิ่งอำนวยความสะดวกโรงแรม

แม่สวย - เชียงราย - ประเทศไทย
โรงแรมระดับ:
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 93 หมู่ 18 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
Like
0

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมตาดหลวง รีสอร์ท (Taadluang Resort)

รูปภาพสิ่งอำนวยความสะดวก ใน โรงแรม ตาดหลวง รีสอร์ท
สิ่งอำนวนความสะดวก โรงแรม ตาดหลวง รีสอร์ท เชียงราย
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • สิ่งอำนวนความสะดวก โรงแรม Taadluang Resort เชียงราย - รูปที่ 1
 • สิ่งอำนวนความสะดวก โรงแรม Taadluang Resort เชียงราย - รูปที่ 2
 • สิ่งอำนวนความสะดวก โรงแรม Taadluang Resort เชียงราย - รูปที่ 3
 • สิ่งอำนวนความสะดวก โรงแรม Taadluang Resort เชียงราย - รูปที่ 4
 • สิ่งอำนวนความสะดวก โรงแรม Taadluang Resort เชียงราย - รูปที่ 5
 • สิ่งอำนวนความสะดวก โรงแรม Taadluang Resort เชียงราย - รูปที่ 6
 • สิ่งอำนวนความสะดวก โรงแรม Taadluang Resort เชียงราย - รูปที่ 7
 • สิ่งอำนวนความสะดวก โรงแรม Taadluang Resort เชียงราย - รูปที่ 8
 • สิ่งอำนวนความสะดวก โรงแรม Taadluang Resort เชียงราย - รูปที่ 9
 • สิ่งอำนวนความสะดวก โรงแรม Taadluang Resort เชียงราย - รูปที่ 10
 • สิ่งอำนวนความสะดวก โรงแรม Taadluang Resort เชียงราย - รูปที่ 11
 • สิ่งอำนวนความสะดวก โรงแรม Taadluang Resort เชียงราย - รูปที่ 12

อาหารแต่ละประเภทในโรงแรมตาดหลวง รีสอร์ท (Taadluang Resort)

 •   Thai Food


รูปภาพ Restaurant ในโรงแรมตาดหลวง รีสอร์ท
ห้องอาหารประเภท Restaurant โรงแรมตาดหลวง รีสอร์ท เชียงราย
  คลิกเพื่อแสดงรูปใหญ่
 • ห้องอาหารประเภท Restaurant โรงแรม Taadluang Resort เชียงราย - รูปที่ 1
 • ห้องอาหารประเภท Restaurant โรงแรม Taadluang Resort เชียงราย - รูปที่ 2
 • ห้องอาหารประเภท Restaurant โรงแรม Taadluang Resort เชียงราย - รูปที่ 3


กรุณาระบุช่วงเวลาที่เข้าพักและรายละเอียดห้องพัก
No.1 กรุณาเลือกวันเดินทาง
วันที่เข้าพัก:
Check In
วันที่ออก:
Check Out
No.2 กรุณาเลือกจำนวนห้องพักที่ท่านต้องการ
จำนวนห้องพัก:
จำนวนผู้เข้าพัก/ห้อง:
ห้องที่ 1 :

(*Child หมายถึง เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี เท่านั้น)

• หากต้องการสำรองห้องตั้งแต่ 6 ห้องขึ้นไป กรุณา คลิ๊กที่นี่ ค่ะ ssl-GoDaddy Frequently Asked Questions


newsletter subscribe
 • ขั้นตอนการจองห้องพัก
 • วิธีการชำระเงิน
 • ตรวจสอบสถานะการจองห้องพัก
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจองห้องพัก
 • คำถามที่พบบ่อย
 • ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
 • ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ลิขสิทธิ์
 • สารบัญเว็บไซต์การท่องเที่ยว
 • เบอร์โทรฉุกเฉิน