ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
88 หมู่ 3 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
 • ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
ตรวจสอบราคา

สถานที่
: พัทยา
ประเภท
: ทัวร์และบัตรเข้าชม

ลักษณะทัวร์
: Join-In

ช่วงเวลา
: 10.30 AM - 08.00 PM

วันที่มีกิจกรรม
:

ความน่าสนใจ:
ทัวร์ระดับ 4

กรุณาระบุวัน รายละเอียด และจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
เลือกวันที่ :
(วันที่ใช้รูปแบบ dd/mm/yyyy และใช้ปี ค.ศ.)
ผู้ใหญ่ :
เด็ก :
(เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เท่านั้น)

ราคานี้รวม :
- ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ราคานี้ยังไม่รวม :
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
- จักรยานโบราณ 3 ที่นั่ง, ชุดไทยสี่ภาค, รถม้าโบราณ

นโยบายสำหรับเด็ก :
- เด็กความสูงไม่เกิน 80 ซม. เข้าชมฟรี
- เด็กความสูง 80-110 ซม คิดเป็นราคาเด็ก
หมายเหตุ :
รายละเอียดภายในหมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ
1. กิจกรรมวิถีไทยพื้นบ้าน: เวลา 10.30 น. - 17.30 น.
- ร้อยมาลัย บายศรี, แกะสลัก ผักผลไม้, ทำสมุนไพรสด ยาดม ลูกประคบ, ดนตรีไทย 4 ภาค, สาธิตการทำขนมไทยโบราณ, เพ้นท์ร่ม หรือเพ้นท์พัด
2. รอบการแสดงหนังตะลุง + หุ่นกระบอก: มี 2 รอบเวลา 10.30 น.-11.30 น. และ 14.30 น.
3. ตลาดิถีไทย เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 16.00 น.
4. กิจกรรมสงกรานต์ และลอยกระทง รอบเวลา 11.00 น., 13.00 น. - 16.00 น.
5. อาหารขันโตก 4 ภาค+ชมการแสดงวัฒนศิลป์: รอบเที่ยง เวลา 12.00 น. - 13.00 น.
6. อาหารขันโตก 4 ภาค+ชมการแสดงวัฒนศิลป์: รอบเย็น เวลา 17.10 น. - 18.00 น.

กฎระเบียบการเข้าชมและร่วมกิจกรรม
- ไม่แคะ แกะ งัด ดึง เก็บเอาสิ่งของต่างๆ และดอกไม้ที่มีอยู่ในสถานที่ ออกมาจากที่นั้นๆ
- ไม่ปืนป่าย กระโดดจากอาคารต่างๆ
- ไม่ทำอะไรเข้าข่ายที่ สร้างความรำคาญและเดือดร้อนให้แก่สถานที่และนักท่องเที่ยว
- หากมีการทำให้ทรัพย์สินและสิ่งของแตกหักเสีหายท่านต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่านั้นๆ

โปรแกรมท่องเที่ยว ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
10.30 น.
ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา เปิดให้บริการ
20.00 น.
ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา ปิดให้บริการ
ข้อมูลกิจกรรม
ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ ตั้งอยู่ในพัทยา ไม่ไกลจากสวนนงนุช สถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม
ย้อนยุค เชิงอนุรักษ์ ที่ให้ความบันเทิง เพลิดเพลิน และความรู้ในอดีตที่มีมนต์เสน่ห์อันงดงาม ภายในประกอบด้วย งานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรม ประเพณี ประติมากรรม งานหัตถกรรม การแสดงและขวบแห่ทางวัฒนธรรมไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นภาพ และสัมผัสถึงความเป็นไทย วิถีชีวิตในอดีต นอกจากนี้ยังมีจัดกิจกรรมให้เห็นถึงวิถีความเป็นไทย เช่น ทำสมุนไพรสด, หลอมเทียน แกะสลักเทียน, ร้อยมาลัย ทำบายศรี, ดนตรีไทย รำไทย เป็นต้น

ภายในหมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ ไทธานี มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดดเด่น สะดุดตา มากมาย มีการตกแต่งด้วยงานประติมากรรม และจิตรกรรม เช่น ซุ้มประตู้เมือง, วิหารจัตุรมุข, ศาลาร่มหลวง, เรือนไทย, บ้านชาวเขา, หอศิลป์, คุ้มขันโตก เป็นต้น

หอศิลป์ มีงานศิลป์จัดแสดงหลายรูปแบบที่มีความงามวิจิตรบรรจง อาทิเช่น งานหุ่นกระบอกไทย, งานเรือสุพรรณหงษ์ไม้แกะสลัก, งานขอนไม้ในสวนบัวแกะสลักแบบ 3 มิติ เป็นต้น อาคารหอศิลป์ท่านจะได้ชมเรื่องเล่าผ่านงานประติมากรรม ผนังทั้งหมด 5 ตอน เป็นเรื่องราวของวีรสตรีผู้กล้าหาญของไทยในอดีต

คุ้มขันโตกอิ่มอร่อยกับอาหารในแบบขันโตก ซึ่งผสมผสานอาหารภาคเหนือ และอาหารอีสานในบรรยากาศไทยล้านนาย้อนยุค พร้อมทั้งการแสดงวัฒนศิลป์สี่ภาคที่สวยงามตระการตา
แผนที่ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
วิดีโอคลิปไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา

Thai Thani Arts & Culture Village in Pattaya (focuses on thai food)
Thai Thani Arts & Culture Village in Pattaya (focuses on thai food) Thai Thani Arts & Culture Village in Pattaya (Recommend Places) Thai Thani Arts & Culture Village in Pattaya (Recommend Shows)

แนะนำกิจกรรมในพัทยา

บัตรสวนน้ำรามายณะ พัทยา
บัตรสวนน้ำรามายณะ พัทยา

จองกิจกรรมด่วน
สวนนงนุช พัทยา
สวนนงนุช พัทยา

จองกิจกรรมด่วน
ไฟลท์ออฟเดอะกิบบอน (ทัวร์โหนสลิงค์เหนือป่า)
ไฟลท์ออฟเดอะกิบบอน (ทัวร์โหนสลิงค์เหนือป่า)

จองกิจกรรมด่วน