ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
5/1 หมู่ 6 ต.อ่าวลึกน้อยอ.อ่าวลึก กระบี่

ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
 • ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
ตรวจสอบราคา

สถานที่
: กระบี่
ประเภท
: กิจกรรมผาดโผน

ลักษณะทัวร์
: Join-In

ช่วงเวลา
: 09.00 AM - 12.00 PM
02.00 PM - 05.00 PM

วันที่มีกิจกรรม
: จ, อ, พ, พฤ, ศ, ส, อา

ความน่าสนใจ:
ทัวร์ระดับ 4

กรุณาระบุวัน รายละเอียด และจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
เลือกวันที่ :
(วันที่ใช้รูปแบบ dd/mm/yyyy และใช้ปี ค.ศ.)
ผู้ใหญ่ :
เด็ก :
(เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เท่านั้น)

ตารางราคาสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม (ราคาต่อ 1 ท่าน)
ผู้ใหญ่
เด็ก (สูงมากกว่า 140 ซม.ขึ้นไป)
Tree Top Adventure Park Krabi (09.00 น.-12.00 น.) Full CourseNo Transfer
1,700 THB 1,700 THB
Tree Top Adventure Park Krabi (14.00 น.-17.00 น.) Full Course No Transfer
1,700 THB 1,700 THB
Tree Top Adventure Park Krabi (08.00 น.-13.00 น.) Full Course + Transfer
2,300 THB 2,300 THB
Tree Top Adventure Park Krabi (11.00 น.-17.00 น.) Full Course + Transfer
2,300 THB 2,300 THB
* บริการรถรับ-ส่งที่พักจาก: ตัวเมืองกระบี่ ถึงคลองม่วง
ราคานี้รวม :
- รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว, อุปกรณ์การเล่นต่างๆ, เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ, ประกันอุบัติเหตุ, อาหารว่างผลไม้
และน้ำเปล่า.
ราคานี้ยังไม่รวม :
- ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ไม่รวมรถรับ-ส่ง, ไม่รวมอาหาร และเครื่องดื่มน้ำอัดลมต่างๆ.
- กรณีต้องการรถรับ-ส่ง: บริเวณตัวเมืองกระบี่ ถึงคลองม่วง รถมี 2 รอบ รอบเช้าเวลา 8.00 น. - 9.00 น.
และรอบบ่าย เวลา 11.00 น. - 12.00 น.
นโยบายสำหรับเด็ก :
- เด็กต้องมีความสูงอย่างน้อย 140 ซม. ขึ้นไป.
- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาพร้อมกับเด็กเท่านั่น และเด็กที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีจิตใจและร่างกายที่พร้อม สามารถที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำ และดำเนินกิจกรรมได้เท่านั่น.
- อัตราเด็กใช้เป็นราคาเดียวกับอัตราราคาผู้ใหญ่.
หมายเหตุ :
ข้อปฎิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรม
- การเข้าร่วมกิจกรรมผู้เล่นทั้งผู้ใหญ่และเด็กต้องมีจิตใจและร่างกายที่พร้อม สามารถที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำและดำเนินกิจกรรมได้เท่านั่น.
- การเข้าเล่นกิจกรรมผู้เล่นไม่สามารถเลิกเล่นกิจกรรมได้ในระหว่างทาง ต้องเล่นกิจกรรมให้ครบตามฐานที่กำหนด.
- ใช้เวลาในการทำกิจกรรมโดยประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
- การเล่นแต่ละครั้งจำกัดจำนวนผู้เล่น 15 ท่าน/กลุ่ม เพื่อสะดวกในการดูแล และการเล่นกิจกรรม
- งดร่วมกิจกรรม: สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคหัวใจ มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการทำกิจกรรม หรือผู้ที่กลัวความสูงและกิจกรรมที่หวาดเสียว.
- การแต่งกาย ควรเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย ไม่อึดอัด หรือแน่นจนเกินไป
- รองเท้าควรเป็นรองเท้าผ้าใบหุ้มข้อ ไม่ควรใส่รองเท้าแตะเล่นกิจกรรม
- ท่านสุภาพสตรีที่ไว้ผมยาว ควรรวบผมทั้งหมด เพื่อสะดวกในการทำกิจกรรม และเกิดการบาดเจ็บ
- เครื่องประดับต่างๆ หรือของมีค่าไม่ควรสวมใส่ในขณะเล่นกิจกรรม และกรุณาหลีกเลี่ยงพกติดตัวไป เพราะอาจจะทำให้เกิดการเสียหาย หรือสูญหายได้ในขณะทำกิจกรรม.

โปรแกรมท่องเที่ยว ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
08.00 น.
- รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก (กรณีจองแบบรวมรถรับ-ส่ง) รอบเช้า
09.00 น.
- เจ้าหน้าสาธิตการใช้อุปกรณ์ และสาธิตวิธีการเล่นในฐานจำลองก่อนการเล่นจริง พร้อมอธิบายขั้นตอนการเล่นข้อระมัดระวังต่างๆ ในการเล่น
- เจ้าหน้าที่ใส่อุปกรณ์เครื่องเล่นให้กับท่าน เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเล่นกิจกรรม
- เริ่มต้นการเล่นกิจกรรมตามฐานต่างๆ โดยแต่ละฐานจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไป
11.50 น.
- จบกิจกรรม พร้อมความสนุกสนาน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
13.00 น.
- รถส่งท่านกลับยังโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ (กรณีจองแบบรวมรถรับ-ส่ง)

*********************************************************************

11.00 น.
- รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก (กรณีจองแบบรวมรถรับ-ส่ง) รอบบ่าย
14.00 น.
- เจ้าหน้าสาธิตการใช้อุปกรณ์ และสาธิตวิธีการเล่นในฐานจำลองก่อนการเล่นจริง พร้อมอธิบายขั้นตอนการเล่นข้อระมัดระวังต่างๆ ในการเล่น
- เจ้าหน้าที่ใส่อุปกรณ์เครื่องเล่นให้กับท่าน เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเล่นกิจกรรม
- เริ่มต้นการเล่นกิจกรรมตามฐานต่างๆ โดยแต่ละฐานจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไป
16.45 น.
- จบกิจกรรม พร้อมความสนุกสนาน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
17.00 น.
- รถส่งท่านกลับยังโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ (กรณีจองแบบรวมรถรับ-ส่ง)
ข้อมูลกิจกรรม
ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่ ตั้งอยู่ในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สถานที่สำหรับผู้ชื่นชอบในกิจกรรมที่ท้าทายกึ่งผจญภัย มันส์สะใจไปกับสวนสนุกบนต้นไม้ชมวิวมุมสูง ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าเป็นการชมวิวในอีกรูปแบบหนึ่ง แถมยังจะสนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมผาดโผนบนต้นไม้ที่ทรีท๊อป กระบี่แบบถึงใจวัดใจกันบนต้นไม้และความท้าทายหลายรูปแบบตามความยากง่ายในแต่ละฐาน การเล่นจะสนุกตรงที่เราได้ใช้ทุกส่วนของร่างกายไปพร้อมกัน มีกิจกรรมมากมาย ทั้งไต่เชือก บันไดลิง ปั่นจักรยาน ขี้ไม้กวาดลอยฟ้า ไต่หน้าผา ฯลฯ ใช้เวลาเล่นกิจกรรมประมาณ 2 ชม.ครึ่ง สนุกสนาน ตื่นเต้นท้าทายบนต้นไม้ที่สวยงาม และมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่คุณจะได้สัมผัสกับความรู้สึกใหม่ที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน เราขอเชิญชวนให้คุณไปสัมผัสกับการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานบนต้นไม้ที่ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่
แผนที่ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค กระบี่

แนะนำกิจกรรมในกระบี่

ทริปท่องทะเลกระบี่ - ทัวร์ 4 เกาะ โดยเรือเร็ว (Unseen in Thailand)
ทริปท่องทะเลกระบี่ - ทัวร์ 4 เกาะ โดยเรือเร็ว (U...

จองกิจกรรมด่วน
ทริปหมู่เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-เกาะไผ่
ทริปหมู่เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-เกาะไผ่

จองกิจกรรมด่วน
ทริปแช่ธารน้ำตกร้อน เดินป่าสระมรกต (Unseen in Thailand)
ทริปแช่ธารน้ำตกร้อน เดินป่าสระมรกต (Unseen in Th...

จองกิจกรรมด่วน