ทริปพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
อ่าวท่าเลนตำบลเขาทอง ต.เขาทอง อ.เมือง กระบี่

ทริปพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
 • ทริปพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
 • ทริปพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
 • ทริปพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
 • ทริปพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
 • ทริปพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
 • ทริปพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
 • ทริปพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
 • ทริปพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
 • ทริปพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
 • ทริปพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
 • ทริปพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
 • ทริปพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
 • ทริปพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
 • ทริปพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
 • ทริปพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
ตรวจสอบราคา

สถานที่
: กระบี่
ประเภท
: ทัวร์และบัตรเข้าชม

ลักษณะทัวร์
: Join-In

ช่วงเวลา
: 07.50 AM - 01.00 PM

วันที่มีกิจกรรม
:

ความน่าสนใจ:
ทัวร์ระดับ 4

กรุณาระบุวัน รายละเอียด และจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
เลือกวันที่ :
(วันที่ใช้รูปแบบ dd/mm/yyyy และใช้ปี ค.ศ.)
ผู้ใหญ่ :
เด็ก :
(เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เท่านั้น)

ราคานี้รวม :
- รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว, บริการรถรับ-ส่งที่พัก, มัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ, ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม, อุปกรณ์เรือคายัคและไม้พาย, เสื้อชูชีพ, อาหารกลางวันแบบปิกนิก, น้ำดื่ม, น้ำแข็ง, ผลไม้, เค้กกระบี่.
- ราคานี้สามารถใช้ได้กับคนไทยเท่านั้น
ราคานี้ยังไม่รวม :
- ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- เครื่องดื่มที่มีแฮลกอฮอล์
นโยบายสำหรับเด็ก :
- เด็กอายุระหว่าง 3-10 ปี คิดเป็นราคาเด็ก
หมายเหตุ :
- เรือคายัคเป็นเรือขนาดเล็ก นั่งลำละ 2–3 ท่าน เป็นการพายเรือในอ่าว ไม่มีคลื่นลม ไม่เป็นอันตรายในการท่องเที่ยว ไม่ควรยืนบนเรือคายัค และให้ผู้ที่น้ำหนักตัวมากกว่านั่งหลัง

สิ่งที่ควรเตรียมไป:
- ครีมกันแดด,หมวกและแว่นตากันแดด, กล้องถ่ายรูปแบบกันน้ำได้ และของใช้ส่วนตัวเล็กน้อย, เงินสำหรับใช้จ่ายนอกเหนือโปรแกรม,

โปรแกรมท่องเที่ยว ทริปพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
07.50 น.
รับท่านจากโรงแรม เดินทางสู่อ่าวท่าเลน
09.00 น.
เดินทางสู่ อ่าวท่าเลน (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)
10.30 น.
นำท่านลงเรือคายัค (ลำละ 2-3 ท่าน)ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ พายลัดเลาะแนวป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งที่บ้านท่าเลนแห่งนี้ได้รับรางวัลโลกสีเขียว จากททท. ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระหว่างทางการพายเรือท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามและแปลกตา ชมช่องแคบแคนย่อนที่สวยงาม หน้าผาหินที่ขนานกันตลอดที่เรากำลังพายเรือ ลากูนน้อยใหญ่ต่าง ๆ มากมาย ระหว่างทางจะมีฝูงลิงออกมาทักทายท่าน
12.00 น.
เสร็จสิ้นการพายเรือ บริการน้ำดื่มเย็น ๆ และผลไม้ บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศ สบาย ๆ
13.00 น.
นำท่านส่งโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลกิจกรรม
อ่าวท่าเลนเป็นอ่าวที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแนวป่า และเป็นจุดพายเรือคายัคที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งติดอันดับโลก บรรยากาศธรรมชาติกลางป่าโกงกาง สนุกสนานกับกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบเชิงอนุรักษ์ พายเรือคายัค ชมป่าโกงกาง แคนย่อน แบบเบาๆ เหมาะสำหรับวันพักผ่อน

ระหว่างทางการพายเรือ ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามและแปลกตา ชมช่องแคบแคนย่อนที่สวยงาม หน้าผาหินที่ขนานกันตลอดที่เรากำลังพายเรือ ลากูนน้อยใหญ่ต่าง ๆ มากมาย ระหว่างทางจะมีสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ อาทิ ลิงแสม ปลา ปู ค้างคาว ที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างใกล้ชิด

ดังนั้นอ่าวท่าเลนจึงเป็นสถานที่พายคายัคที่สวยงาม และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพายคายัค เพื่อการพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์ พร้อมเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
แผนที่ทริปพายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน