สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เชียงใหม่
33 หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50530.

สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เชียงใหม่
 • สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เชียงใหม่
 • สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เชียงใหม่
 • สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เชียงใหม่
 • สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เชียงใหม่
 • สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เชียงใหม่
 • สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เชียงใหม่
 • สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เชียงใหม่
 • สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เชียงใหม่
 • สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เชียงใหม่
 • สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เชียงใหม่
 • สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เชียงใหม่
 • สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เชียงใหม่
 • สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เชียงใหม่
 • สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เชียงใหม่
 • สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เชียงใหม่
ตรวจสอบราคา

สถานที่
: เชียงใหม่
ประเภท
: การแสดงเพื่อความบันเทิง

ลักษณะทัวร์
: Join-In

ช่วงเวลา
: 11.00 AM - 10.00 PM

วันที่มีกิจกรรม
:

ความน่าสนใจ:
ทัวร์ระดับ 4

กรุณาระบุวัน รายละเอียด และจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
เลือกวันที่ :
(วันที่ใช้รูปแบบ dd/mm/yyyy และใช้ปี ค.ศ.)
ผู้ใหญ่ :
เด็ก :
(เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เท่านั้น)

ราคานี้รวม :
- ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการแล้ว
- Day Safari ช่วงกลางวัน: รวมค่าบัตรเข้าชมช่วงเวลากลางวัน, กิจกรรมนี้รวมเดินชม Jaguar Taril และนั่งรถชมสัตว์ 2 โซน (Savanna Safari และ Predator Prow)
- Nights Safari ช่วงกลางคืน ซ รวมค่าบัตรเข้าชมช่วงกลางคืน, กิจกรรมนี้รวมเดินชม Jaguar Trail และนั่งรถชมสัตว์ 2 โซน (Savanna Safari และ Predator Prow)
- ราคานี้สามารถใช้ได้กับคนไทยเท่านั้น
ราคานี้ยังไม่รวม :
- ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ไม่รวมค่าบริการรถรับ-ส่ง
นโยบายสำหรับเด็ก :
- เด็กส่วนสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตร เข้าชมฟรี
- เด็กส่วนสูงตั้งแต่ 101-140 ซม. คิดเป็นอัตราค่าเข้าชมราคาเด็ก (กรุณาระบุส่วนสูงของเด็กในแบบฟอร์มการจองกิจกรรมท่องเที่ยว)
หมายเหตุ :
- โซนจากัวร์เทล (Jaguar Trail) ไม่มีบริการนั่งรถชมสวนสัตว์ เดินชมได้อย่างเดียว
- เวลาบริการนั่งรถชมสวนสัตว์กลางวัน ในโซนเพรดเดเตอร์พราวน์และโซนซาวันน่า
ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.30 น. (รถออกทุก 30 นาที) เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- เวลาบริการนั่งรถชมสวนสัตว์กลางคืน ในโซนเพรดเดเตอร์พราวน์และโซนซาวันน่า
ตั้งแต่เวลา 19.00 - 22.00 น. (รถออกทุก 1 ชั่วโมง เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- รอบเวลาการแสดงน้ำพุดนตรี ปิดปรับปรุงหยุดทำการแสดงชั่วคราว
- การแสดงความสามารถของเสือโคร่งขาว (งดการแสดงวันพุธ) จัดแสดง 2 รอบ คือ เวลา 18.00 น. และ 19.30 น.
- วันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดบริการตั้งแต่เวลา 10.00 น.

โปรแกรมท่องเที่ยว สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เชียงใหม่
11.00 น.
สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดให้บริการ
22.00 น.
สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปิดให้บริการ
ข้อมูลกิจกรรม
สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นสวนสัตว์ที่ภาครัฐสร้างขึ้น เพื่อช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความหลากหลายมากกว่าเดิม ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นถิ่นเมืองเหนือ รวมถึงการเที่ยวชมธรรมชาติอันงดงาม ภาครัฐยังมีแผนพัฒนาให้สนามบินเชียงใหม่เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ เพื่อกระตุ้นให้เชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในแถบอินโดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากนักท่องเที่ยวท่านใดกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่อนุญาตให้คุณได้พักผ่อนในบรรยากาศสบาย ๆ ยามค่ำคืนท่ามกลางสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ระบบนิเวศน์ของสรรพสัตว์ พืชพรรณ และทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลาย อย่าพลาดที่จะมาเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแห่งนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นสวนสัตว์ระดับเวิลด์คลาสโดยจะประกอบไปด้วยส่วนจัดการแสดงต่าง ๆ หลายส่วนด้วยกัน อาทิ เช่น การแสดงโชว์คาบาเร่ต์ การแสดงน้ำพุดนตรี และสื่อผสมบนม่านน้ำ สวยงามยิ่งใหญ่ ตระการตา ที่นี่ถือเป็นไนท์ซาฟารีแห่งที่สามของโลก และมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของไนท์ซาฟารีที่สิงคโปร์ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นสวนสัตว์ไนท์ซาฟารีที่สวยงามที่สุดในโลกอีกด้วย
แผนที่สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - เชียงใหม่

แนะนำกิจกรรมในเชียงใหม่

บันจี้ จั๊มพ์ เชียงใหม่ - เชียงใหม่
บันจี้ จั๊มพ์ เชียงใหม่ - เชียงใหม่

จองกิจกรรมด่วน
เพนท์บอล-เชียงใหม่
เพนท์บอล-เชียงใหม่

จองกิจกรรมด่วน
คุ้มขันโตก ดินเนอร์
คุ้มขันโตก ดินเนอร์

จองกิจกรรมด่วน