ทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล
ท่าเรือศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา, ซอยเจริญกรุง 30

ทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล
  • ทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล
  • ทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล
  • ทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล
  • ทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล
  • ทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล
  • ทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล
  • ทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล
  • ทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล
  • ทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล
  • ทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล
ตรวจสอบราคา

สถานที่
: กรุงเทพมหานคร
ประเภท
: ล่องเรือ

ลักษณะทัวร์
: Join-In

ช่วงเวลา
: 06.30 AM - 04.00 PM

วันที่มีกิจกรรม
: จ, อ, พ, พฤ, ศ, ส, อา

ความน่าสนใจ:
ทัวร์ระดับ 5

กรุณาระบุวัน รายละเอียด และจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
เลือกวันที่ :
(วันที่ใช้รูปแบบ dd/mm/yyyy และใช้ปี ค.ศ.)
ผู้ใหญ่ :
เด็ก :
(เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เท่านั้น)

ตารางราคาสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม (ราคาต่อ 1 ท่าน)
ผู้ใหญ่
เด็ก (อายุ 4-10 ปี)
ทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล (07.30 น. - 16.00 น.)
1,650 THB 1,200 THB
ราคานี้รวม :
- รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว, รถโค้ชปรับอากาศ, มัคคุเทศก์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์อาหารไทยและนานาชาติ, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม และบริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ คุกกี้.
ราคานี้ยังไม่รวม :
- ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว
นโยบายสำหรับเด็ก :
- เด็กอายุระหว่าง 4 - 10 ปี คิดราคาเด็ก
- เด็กอายุมากกว่า 10 ปี คิดราคาผู้ใหญ่

หมายเหตุ :
- ราคาดังกล่าวไม่รวมช่วงเทศกาลพิเศษดังนี้ วันวาเลนไทน์ (14 กุมภาพันธุ์ ของทุกปี), วันลอยกระทง ของทุกปี), วัน Christmas's Eve (24 ธันวาคม ของทุกปี) และ วันสิ้นปี (31 ธันวาคม ของทุกปี)
- สามารถส่งอีเมลล์เข้ามาสอบถามราคาช่วงเทศกาลพิเศษได้ที่ hotels@hotelsthailand.com

โปรแกรมท่องเที่ยว ทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล
07.15 น.
- พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ( สี่พระยา ) ซอยเจริญกรุง 30 เคาน์เตอร์ 2
- เช็คอิน เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่จังหวัดอยุธยา
07.30 น.
- ออกเดินทางโดยรถบัสจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ
09.00 น.
- เดินทางถึงพระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และ หอวิฑูรทัศนา
10.30 น.
- เดินทางถึงวัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม
11.30 น.
- เดินทางถึงวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ
13.00 น.
- ถึงท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) นำท่านสู่เรือแกรนด์เพิร์ลที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี จนถึงกรุงเทพฯ
15.00 น.
- บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้
16.00 น.
- เดินทางถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลกิจกรรม
ทริปอยุธยา ทัวร์เต็มวัน ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล ออกเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน พร้อมมัคคุเทศก์พาเที่ยวชมโบราณสถานศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามของภายในพระบรมมหาราชวัง อาทิ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน เป็นต้น ต่อด้วยเดินชมกรุงเก่าสมัยอยุธยา กราบสักการะองค์พระมงคลบพิตร ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ

ขึ้นเรือจากท่าวัดช่องลม (นนทบุรี) ล่องเรือแกรนด์เพิร์ลชมวิวทิวทัศน์และวิถีของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย อิ่มเอมกับบรรยากาศอันแสนประทับใจ
แผนที่ทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล

แนะนำกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร

มหานคร สกายวอล์ค (ชมวิวกรุงเทพฯ แบบ 360 องศา)
มหานคร สกายวอล์ค (ชมวิวกรุงเทพฯ แบบ 360 องศา)

จองกิจกรรมด่วน
เลซเกม เลเซอร์เกมส์ กรุงเทพ (สุขุมวิท 22)
เลซเกม เลเซอร์เกมส์ กรุงเทพ (สุขุมวิท 22)

จองกิจกรรมด่วน
สวนสนุก ดรีมเวิลด์
สวนสนุก ดรีมเวิลด์

จองกิจกรรมด่วน