The Seed Show ครั้งที่ 56
The Seed Show ครั้งที่ 56

29 พฤษภาคม 2553 - 29 พฤษภาคม 2553

"ซี้ด" ชวนมันส์ริมหาดกับดนตรีบอสซาโนวา-สกา ใน "The Seed Show ครั้งที่ 56" ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2553 ณ ริมชายหาด โรงแรมสปริงฟิลด์ บีช รีสอร์ท ชะอำ-หัวหิน ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

THE SEED SHOW ครั้งที่ 58
THE SEED SHOW ครั้งที่ 58 "EVERY...BODY-RESPECT"

31 กรกฎาคม 2553 - 31 กรกฎาคม 2553

THE SEED SHOW คอนเสิร์ตของคนทั้งประเทศ เดือนกรกฎาคมนี้ พบกับการรวมตัวของ 2 สุดยอดวงร็อคต่างขั้ว ที่เหล่าสาวกโดยถ้วนทั่วต้องคาระวะ! ใน THE SEED SHOW ครั้งที่ 58 จังหวัดนครราชสีมา "EVERY...BODY-RESPECT"

The Seed Show ครั้งที่ 56
The Seed Show ครั้งที่ 56

"ซี้ด" ชวนมันส์ริมหาดกับดนตรีบอสซาโนวา-สกา ใน "The Seed Show ครั้งที่ 56" ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2553 ณ ริมชายหาด โรงแรมสปริงฟิลด์ บีช รีสอร์ท ชะอำ-หัวหิน ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป...