Singha Park Chiang Rai Farm Festival on The Hill 2019
Singha Park Chiang Rai Farm Festival on The Hill 2019

27 พฤศจิกายน 2562 - 1 ธันวาคม 2562

ต้อนรับหน้าหนาวกับเทศกาลชมดอกไม้ ขึ้นบอลลูน ชมวิวสวยๆ อากาศดีๆ ของเมืองเชียงราย กับงาน Singha Park Chiang Rai Farm Festival on The Hill 2019