Rongsi Studio โรงสี สตูดิโอ คาเฟ่สไตล์โรงสีสุดชิค บนเกาะเกร็ด
Rongsi Studio โรงสี สตูดิโอ คาเฟ่สไตล์โรงสีสุดชิค บนเกาะเกร็ด

23 พฤษภาคม 2562 - 23 พฤษภาคม 2562

Rongsi Studio โรงสี สตูดิโอ คาเฟ่เก๋ๆ บนเกาะเกร็ด ที่ดัดแปลงมาจากโรงสีเก่าอายุกว่า 100 ปี กลายเป็นสถานที่สุดชิคที่ใครๆ ก็ต้องแวะมา!