THE SEED SHOW ครั้งที่ 58
THE SEED SHOW ครั้งที่ 58 "EVERY...BODY-RESPECT"

31 กรกฎาคม 2553 - 31 กรกฎาคม 2553

THE SEED SHOW คอนเสิร์ตของคนทั้งประเทศ เดือนกรกฎาคมนี้ พบกับการรวมตัวของ 2 สุดยอดวงร็อคต่างขั้ว ที่เหล่าสาวกโดยถ้วนทั่วต้องคาระวะ! ใน THE SEED SHOW ครั้งที่ 58 จังหวัดนครราชสีมา "EVERY...BODY-RESPECT"