เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น  - ข้อมูลเทศกาล งานประเพณี จังหวัดขอนแก่น
เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น - ข้อมูลเทศกาล งานประเพณี จังหวัดขอนแก่น
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
ต.บ้านขาม จ.ขอนแก่น

เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันเพ็ญเดือนหก (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ณ วัดเจติยภูมิ เป็นงานเฉลิมฉลอง พระธาตุเพื่อให้ประชาชนได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง

วัดสระบัวแก้ว - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดขอนแก่น
วัดสระบัวแก้ว - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดขอนแก่น
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
วัดสระบัวแก้ว ต.หันโจด จ.ขอนแก่น 40190

วัดสระบัวแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านวังคูณ ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้คงจะเป็นภาพจิตรกรรมและประติมากรรม ตรงเชิงบันไดทางขึ้นสู่โบสถ์ ประดับด้วยประติมากรรมสิงห์หมอบทั้งซ้ายและขวา

วัดอุดมคงคาคีรีเขต  - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดขอนแก่น
วัดอุดมคงคาคีรีเขต - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดขอนแก่น
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
วัดอุดมคงคาคีรีเขต ต.บ้านโคก จ.ขอนแก่น 40160

วัดอุดมคงคาคีรีเขต เป็นวัดป่าของหลวงปู่ผางซึ่งเคยเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว

 พระธาตุขามแก่น - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดขอนแก่น
พระธาตุขามแก่น - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดขอนแก่น
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ต.บ้านขาม จ.ขอนแก่น 40140

พระธาตุขามแก่น สร้างขึ้นประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ตั้งอยู่ในวัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม ตามประวัติโดยย่อกล่าวว่าโมริยกษัตริย์เจ้าเมืองโมรีย์ซึ่งเป็นเมืองอยู่ในอาณาเขตของประเทศกัมพูชา

วัดไชยศรี  - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดขอนแก่น
วัดไชยศรี - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดขอนแก่น
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
วัดไชยศรี ต.สาวะถี จ.ขอนแก่น 40000

วัดไชยศรี ตั้งอยู่ที่บ้านสะวี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2408 สิ่งที่น่าสนใจคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ดูสวยงามแปลกตาฝีมือนายทอง ทิพย์ชา ช่างพื้นบ้านชาวมหาสารคาม

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดขอนแก่น
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดขอนแก่น
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น ต.ในเมือง เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง สถานที่อันศักดิสิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะ ของชาวขอนแก่นแห่งนี้ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาสุขใจ ถนนเทพารักษ์หน้าเทศบาลขอนแก่น

หอไตรวัดคูยาง - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดกำแพงเพชร
หอไตรวัดคูยาง - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดกำแพงเพชร
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
วัดคูยาง ต.ในเมือง จ.กำแพงเพชร 62000

หอไตรวัดคูยาง ตั้งอยู่ในวัดคูยาง ถนนวิจิตร เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ หอไตรนี้สร้างไว้กลางน้ำ และมีใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันปลวกแมลงสาบและหนู เข้าไปกัดทำลายพระไตรปิฎก หนังสือ และคัมภีร์ทาง พระพุทธศาสนา

หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์ - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดกำแพงเพชร
หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์ - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดกำแพงเพชร
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
ต.นครชุม จ.กำแพงเพชร 62000

หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์ อยู่ในตำบลนครชุม อำเภอเมือง เป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสนขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 2 เมตร สูงเกือบ 3 เมตร มีพุทธลักษณะที่งดงามยิ่งเป็นหลักฐานสำคัญประกอบข้อเท็จจริงถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง กำแพงเพชรและหัวเมืองฝ่ายเหนือ

วัดโพธิ์ชัยเสมาราม หรือ วัดบ้านก้อม  - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดกาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ชัยเสมาราม หรือ วัดบ้านก้อม - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
วัดโพธิ์ชัยเสมาราม ต.หนองแปน จ.กาฬสินธุ์ 46130

วัดโพธิ์ชัยเสมาราม หรือ วัดบ้านก้อม อยู่ในอาณาเขตเมืองฟ้าแดดสูงยางไม่ไกลจากพระธาตุยาคู เป็นวัดโบราณ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่ ใบเสมาหินสมัยทวาราวดี

วัดกลาง - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดกาฬสินธุ์
วัดกลาง - ข้อมูลท่องเที่ยว วัด ศาสนสถาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
1 วัดกลาง, ต.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |