โรงแรมในอ่างทอง - จองโรงแรม ราคาพิเศษ ใน อ่างทอง, อ่างทอง
โรงแรมในอ่างทอง - จองโรงแรม ราคาพิเศษ ใน อ่างทอง, อ่างทอง

พระสมเด็จเกษไชไย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน อ่างทอง เป็นจังหวัดซึ่งอุดมไปด้วยงานหัตถกรรมพื้นถิ่น ไม่ว่าจะเป็นงานปั้นตุ๊กตาชาววัง การทำกลอง การทำ อิฐดินเผา หรือการผลิตเครื่องจักสาน ทั้งยังเป็นแหล่ง กำเนิดเพลง พื้นบ้านลิเก เป็นจังหว...