โรงแรมในอุตรดิตถ์ - จองโรงแรม ราคาพิเศษ ใน อุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์
โรงแรมในอุตรดิตถ์ - จองโรงแรม ราคาพิเศษ ใน อุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์

ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์ ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่ง ลางสาดหวานหอม และบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อุตรดิตถ์เป็นเมืองเก...