โรงแรมในสตูล - จองโรงแรม ราคาพิเศษ ใน สตูล, สตูล
โรงแรมในสตูล - จองโรงแรม ราคาพิเศษ ใน สตูล, สตูล

สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ สตูล เป็นจังหวัดเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ ของประเทศไทย มี ประชากร เป็นชาวไทยมุสลิม ถึงร้อยละ 80 เป็นจังหวัด ที่ติดชาย ฝั่งทะเลด้านตะวันตก (ชายฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย) สตูลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 973 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2,478 ตร.กม. มีชายฝั่...