โรงแรมในลำปาง - จองโรงแรม ราคาพิเศษ ใน ลำปาง, ลำปาง
โรงแรมในลำปาง - จองโรงแรม ราคาพิเศษ ใน ลำปาง, ลำปาง

ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก ลำปาง ชาวลำปางสามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เรียบง่ายที่ได้รับการสืบทอดมาช้านาน ไว้ได้เป็นอย่างดี จนทำให้ลำปางเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งวัดวาอารม สถาปัตยกรรมท้องถิ่น เช่น ภาพเขียนสีน้ำมัน และประติมากรรม...