โรงแรมในมหาสารคาม - จองโรงแรม ราคาพิเศษ ใน มหาสารคาม, มหาสารคาม
โรงแรมในมหาสารคาม - จองโรงแรม ราคาพิเศษ ใน มหาสารคาม, มหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบรรยากาศของเมืองที่สงบเงียบและเรียบง่ายตามแบบฉบับของเมืองอีสาน ปัจจุบันมีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาแห่งหนึ่งของภูมิภาค เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมาย จึงได้ชื่อว่าเป็น “ตักศิลาแห่งอีสาน”มหาสารคามมีทรัพยาก...