โรงแรมในพิษณุโลก - จองโรงแรม ราคาพิเศษ ใน พิษณุโลก, พิษณุโลก
โรงแรมในพิษณุโลก - จองโรงแรม ราคาพิเศษ ใน พิษณุโลก, พิษณุโลก

พิษณุโลก มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “เมืองสองแคว” เป็นเมืองเก่าสมัยขอม ตั้งอยู่ในภาคกลางตอนบน ที่มาของชื่อเมืองสองแควนั้น มาจากการที่พิษณุโลกตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำน่านกับแม่น้ำแควน้อยนั่นเอง ปัจจุบันพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีความเจริญในหลายด้าน และเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น มห...