Hua Hin is Calling! จองโรงแรมหัวหิน ชะอำ ประจวบ ลดสูงสุด 70% น่าไปเช็คอินให้หายร้อน
Hua Hin is Calling! จองโรงแรมหัวหิน ชะอำ ประจวบ ลดสูงสุด 70% น่าไปเช็คอินให้หายร้อน

12 พฤษภาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560

หนีความร้อนเมืองกรุงไปโดดลงทะเลกันดีกว่า! กับโปรโมชั่น Hua Hin is Calling! จองโรงแรมหัวหิน ชะอำ ประจวบ บรรยากาศน่าอยู่นานๆ ให้ชื่นใจ ลดสูงสุด 70%!

โรงแรมในประจวบคีรีขันธ์ - จองที่พัก ราคาพิเศษ ในประจวบคีรีขันธ์
โรงแรมในประจวบคีรีขันธ์ - จองที่พัก ราคาพิเศษ ในประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองชายทะเลที่ถือเป็นประตูสู่ภาคใต้ ทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับเพชรบุรี ส่วนทิศใต้ติดกับชุมพร และเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นทะเล ชายหาด หมู่เกาะ ถ้ำ และภูเขาน้อยใหญ่ สมกับชื่อประจวบคีรีขันธ์ ที่แปลว่า “เมืองที่มีภูเขาเป็นหมู่ๆ” และด้...