โรงแรมในประจวบคีรีขันธ์ - จองที่พัก ราคาพิเศษ ในประจวบคีรีขันธ์
โรงแรมในประจวบคีรีขันธ์ - จองที่พัก ราคาพิเศษ ในประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองชายทะเลที่ถือเป็นประตูสู่ภาคใต้ ทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับเพชรบุรี ส่วนทิศใต้ติดกับชุมพร และเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นทะเล ชายหาด หมู่เกาะ ถ้ำ และภูเขาน้อยใหญ่ สมกับชื่อประจวบคีรีขันธ์ ที่แปลว่า “เมืองที่มีภูเขาเป็นหมู่ๆ” และด้...