หลังกระทรวงกลาโหม
หลังกระทรวงกลาโหม
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ตลาดนัดสวนจตุจักร
ตลาดนัดสวนจตุจักร
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
587/10 ถ.กำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) - ที่เที่ยวกรุงเทพมหานคร
สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) - ที่เที่ยวกรุงเทพมหานคร
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
71 ถนน พระรามที่ 5 แขวงดุสิต, เขตดุสิต, กรุงเทพ 10300

พระบรมมหาราชวัง
พระบรมมหาราชวัง
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
แขวง ดอนเมือง เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
69 ถ. ศรีอยุธยา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาขึ้น โดยมีสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้างศิลปสถาปัตยกรรมไทยโบราณที่มีความวิจิตรงดงามและเป็นระเบียบ ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่มีการวางแปลนแผนผังที่ดีที่สุด

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
วัดมหาธาตุยุวราธรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย

วัดสระเกศ (ภูเขาทอง)
วัดสระเกศ (ภูเขาทอง)
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) แขวง บ้านบาตร เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดไตรมิตรวิทยาราม
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
วัดไตรมิตร แขวง ตลาดน้อย เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
158 ถนน วังเดิม แขวง วัดอรุณ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

วัดอรุณราชวราราม หรือ วัดแจ้ง หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า วัดอรุณ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดมะกอก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดดเด่นด้วยพระปรางค์ที่มีความสงดงามเป็นที่เลื่องลือ และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแวะมาชื่นชมความงดงาม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือที่เรียกว่า วัดโพธิ์
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือที่เรียกว่า วัดโพธิ์
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
Wat Pho, แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64