ท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง ณ จังหวัดหัวหินรายละเอียดน่ารู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์และวิธีเดินทาง
ท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง ณ จังหวัดหัวหินรายละเอียดน่ารู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์และวิธีเดินทาง
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
สถานที่ตั้ง :
หมู่บ้านช้าง 3218, ต.หินเหล็กไฟ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

หมู่บ้านช้างหัวหินได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2543 และเป็นหมู่บ้านช้างแห่งแรกของอำเภอหัวหิน โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเยี่ยมชมหมู่บ้านช้าง

ท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง พัทยา  ณ จังหวัดพัทยารายละเอียดน่ารู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์และวิธีเดินทาง
ท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง พัทยา ณ จังหวัดพัทยารายละเอียดน่ารู้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์และวิธีเดินทาง
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ

หมู่บ้านช้างพัทยา เป็นสถานที่หนึ่งเดียวในพัทยาที่จะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสช้างแบบใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างในแง่มุมต่างๆ โดยมีกิจกรรมเด่นๆ คือการพานักท่องเที่ยวขี้ช้างท่องเที่ยวรอบนอกของเมืองพัทยา